SSM Ialomita

SSM Ialomița
SSM Ialomița

 

SSM Ialomița

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Ialomița putem diminua efectul. Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Ialomița ( SSM Ialomița) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Supravecherea și contrulul asupra respectării legislației muncii în domeniul SSM

Supravecherea și controlul asupra respectării actelor legislative și altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, a contractelor colective de muncă și convențiilor colective la toate unitățile economice sunt exercitate de :

  1. Inspecția Muncii;
  2. Serviciul Sanotaro-Epidemiologic de Stat;
  3. Serviciul Standardizare și Metrologie;
  4. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale;
  5. Sindicate;

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Ialomița presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Ialomița duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Inspecția Muncii este organul central de specialitate care exercită controlul de stat asupra respectării actelor legislative. Precum și a altor acte ce conțin norme ale dreptului muncii, a convențiilor și contractelor colective de muncă.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă ( SSM Ialomița) se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Ialomița, este considerată timp de muncă.

Obiectivele principale ale Inspecției Muncii sunt :

  1. Asigurarea aplicării dispozițiilor actelor normative referitoare la condițiile de muncă ;
  2. Difuzarea informațiilor despre cele mai eficiente metode și mijloace privind respectarea legislației;
  3. Informarea autorităților publice competente despre dificultățile legate de aplicarea legislației muncii;

Locul de muncă se consideră certificat, dacă toți indicii care îi caracterizeaza securitatea sau igiena muncii corespund prevederilor actelor normative de SSM.

Locul de muncă se consideră necertificat, dacă măcar un indice care îi caracterizează securitatea sau igiena muncii, depășește semnificațiile admise pentru factorii periculoși. Sau nu corespund prevederilor actelor normative de SSM.