SSM Harghita

SSM Harghita
SSM Harghita

SSM Harghita

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Harghita ( SSM Harghita) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Substanțele nocive, acțiunea lor, măsurile și mijloacele de protecție

În lume există peste 10 mln de substanțe chimice și anual se sintetizează mii de asemenea substanțe. Cu substențele  chimice omul contactează vremelnic pe durata întregii vieți. Substanțele chimice mențin activitatea vitală, creând condiții confortabile de trai, la locul de mun că. Ele pot exista în diferite stări de agresare ( laz, lichid, vapori, stare solidă ).

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Harghita ( SSM Harghita) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Harghita putem diminua efectul.

În organismul omului substanțele chimice nimeresc pe trei căi:

  1. Prin organele de respirație – cea mai frecventă cale de încorporare a impurităților sub formă de vapori, gaze;
  2. Prin tractul gastro-industrial – cu produsele alimentare ți apa consumate , de pe mâinile murdare;
  3. Prin oiele și învelișurile mucozitare ale căilor superioare de respirație;

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Harghita presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Harghita duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM Harghita ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Substanțele chimice nocive posedă anumite proprietăți caracteristice doar pentru ele . Compușii chimici sunt capabili să provoace în organism, toate stările și procesele patologice . Către substanțele periculoase pentru apariția și dezvoltarea otrăvurilor acute pot fi atribuite. Dioxidul de azot, bromul, oxidul de carbon…etc.