SSM GIURGIU

Sănătate și Securitate în Munca Giurgiu (SSM GIURGIU)

Prin Sanatate si Securitate GIURGIU (SSM GIURGIU) se studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Eforturile de securitate și sănătate în muncă GIURGIU (SSM GIURGIU), s-au concentrat și pe ocupațiile de muncă manuală. EX: lucătorii din fabrici.

Mediile de lucru (de la șantierele de construcții până la clădirile de birouri), dispun de măsuri de siguranță pentru a preveni accidentarea. Experții în sănătate si securitate eforturi și pentru a limita atât pericolele pe termen scurt, cât și pe termen lung, care ar putea duce la boli fizice sau mentale acum sau în viitor.

Obligațiile angajatorilor GIURGIU:

• proiectează, asigură și întreține locuri de muncă sigure și fără riscuri pentru sănătate;
• asigurarea practicilor de lucru sigure;
• pune în aplicare măsuri pentru reducerea riscului;
• oferă facilități adecvate de prim ajutor;

• oferă angajaților informații, instrucțiuni și instruire în vederea situațiilor de urgență, pentru a face față eventualelor accidentări;
• asigură furnizarea echipamentului de lucru adecvat și utilozarea acestuia în mod corespunzător;
• ia măsurile de precauție necesare împotriva riscurilor cauzate de pericole inflamabile sau explozive, echipamente electrice, zgomot, praf și radiații;
• asigură îmbrăcăminte de protecție, acolo unde este necesar și semne de avertizare adecvate;
• asigură supravegherea sănătății, după cum este necesar;
• raportează autorităților competente eventualele accidente, răni, boli și evenimente periculoase;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!