SSM CRAIOVA

Securitate si Sănătate în Muncă CRAIOVA (SSM CRAIOVA)

Prin securitate si sanatate in munca Craiova (SSM CRAIOVA) se studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Unii oameni consideră munca un mod de a se intretine sau a scăpa de plictiseală. Pentru alții munca înseamnă energie bună, satisfacție, comunicare, posibilitatea de a se integra într-un mediu. De asemenea, datoria angajatorului este de a oferi protecție la locul de muncă.

Responsabilitățile angajaților CRAIOVA :

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!