SSM CRAIOVA

Securitate si Sănătate în Muncă CRAIOVA (SSM CRAIOVA)

SSM CRAIOVA (Sănătate și Securitate in Muncă Craiova), aduce in lumină ideea lucrului în echipă, energia bună, satisfacție, comunicare și posibilitatea de integrare într-un mediu. De asemenea, datoria angajatorului este de a oferi protecție la locul de muncă.

Prin Securitate si Sănătate in Muncă Craiova (SSM CRAIOVA) se studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Responsabilitățile angajaților CRAIOVA :

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Oferim servicii de înaltă calitate cu atitudine, curaj și zâmbet.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!