SSM Caras Severin

SSM Caraș Severin
SSM Caraș Severin

SSM Caraș Severin

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Caraș Severin putem diminua efectul.  Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în MuncăCaraș Severin ( SSM Caraș Severin ) se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Analiza traumatismului de producție

Scopul analizei traumatismului și a bolilor profesionale este de a stabili cauzele și legitățile producerii accidentelor și îmbolnavirilor. Accidentul este precedat de anumite abateri privind desfășurarea normală a procesului de producție. De aceea studierea și analiza traumatismului de producție favorizează măsurile profilactice care exclud acțiunea factorilor periculoși.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Caraș Severin ( SSM Caraș Severin) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

În procesul activității de muncă, omul cu ajutorul mijloacelor de lucru, acționează asupra obiectului muncii modificându-i forma sau poziția in spațiu. În același timp, obiectul muncii, materialele, uneltele se află la dispoziția lucrătorului care exercită o acțiune asupra caracterului muncii. Pe lângă toate aceastea, Securitatea și Sănătatea în Muncă ( SSM ) depinde de parametrii mediului de producție.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Caraș Severin presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Caraș Severin duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Din analiza relațiilor cu elementele sistemului de lucru, reiese că SSM este determinată de două grupe de factori :

  1. Factori tehnico-industriali ( organizatorici, tehnologici );
  2. Factori psihiofiziologici ( particularitățile organismului uman față de mediul de lucru );