SSM Brasov

SSM Brașov
SSM Brașov

SSM Brașov

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Brașov (SSM Brașov) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Responsabilitatea materială a întreprinderilor pentru prejudiciul cauzat lucrătorilor. În cazul în care administrația întreprinderii nu ia măsuri eficiente pentru asigurarea condițiilor de muncă în conformitate cu actele normative în vigoare, se vor aplica măsuri usturătoare.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Brașov presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Brașov duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Întreprinderea vinovată de accidentul de muncă sau de îmbolnăvirea profesională este obligată să repare, în modul stabilit prin lege, paguba pricinuită. Precum și să compenseze integral organelor de asigurare socială cheltuielile pentru plata pensiei și a altor indemnizații.

Lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacității de munca, i se plătește din contul unității care poartă vina pentru accidentul de muncă.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Brașov (SSM Brașov) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă. Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă SSM Brașov e efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Pe lângă despăgubirea stabilită prin lege, o indemnizație unică, luându-se ca bază salariul mediul lunar pe țară, pentru fiecare pricent de pierdere a capacității de muncă, dar, în toate cazurile nu mai puțin de un salariu anual al accidentatului.

În caz de deces, în urma unui A.d.M sau a unei B.P., unitatea care poartă vina pentru A.d.M sau pentru B.P. repară prejudiciul material persoanelor care au dreptul la aceasta. În mărimea stabilită de lege și, în plus, le plătește o indemnizație unică.