SSM Bistrita Nasaud

SSM Bistrița Năsăud
SSM Bistrița Năsăud

SSM Bistrița Năsăud

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Bistrița Năsăud ( SSM Bistrița Năsăud) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Instruirea introductiv-generală va finaliza cu verificarea cunoștințelor însușite de cei instruiți. Se va efectua de către lucrătorul desemnat serviciului intern de protecție si prevenire serviciului extern de protecție.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Bistrița Năsăud presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Bistrița Năsăud duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Instruirea muncitorilor la locul de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă. Pe baza informațiilor si instrucțiunilor SSM, dupa instruirea introductiv-generală.Scopul instruirii la locul de muncă este prezentarea riscurilor profesionalel, precum și măsurile de protecție la nivelul fiecărui loc de muncă.

Instruirea la locul de muncă va cuprinde următoarele :

  1. Informațiile privind riscurile profesionale specifice locului de muncă;
  2. Dispozițiile instrucțiunilor SSM de elaborare pentru locul de muncă;

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Bistrița Năsăud ( SSM Bistrița Năsăud) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Bistrița Năsăud, este considerată timp de muncă.

Lucrătorul desemnat serviciului intern de protecție si prevenire în raport cu rezultatul verificării cunoștințelor, face propuneri angajatorului referitor la angajarea sau neangajarea acestuia.