SSM BAIA MARE

Securitate si Sănătate în Muncă BAIA MARE (SSM BAIA MARE)

Prin securitate si sanatate in munca BAIA MARE (SSM BAIA MARE) angajatorul oferă protectie de calitate angajatilor săi. Munca este unul dintre cei mai importanți factori determinanți ai sănătății unei persoane. Cu toate acestea, abordarea securității și sănătății în muncă reprezintă numeroase provocări.

Exisă câțiva factori care pot influența sănătatea fizică a lucrătorilor:

• Mediul de muncă (zgomot, vibrații, microclimat, iluminat etc.).
• Mijloacele de producție (organe de mașini în mișcare, curent electric, agenți chimici periculoși – lacuri,
vopsele, solvenți etc.).
• Sarcina de muncă (efort fizic, poziții de lucru forțate
sau vicioase, munca în schimburi, munca monotonă,
repetitivă și/sau în condiții de izolare etc.).
• Acțiunile necorespunzătoare ale lucrătorului (nerespectarea instrucțiunilor de lucru, neutilizarea echipamentului individual de protecție, deplasări/staționări în zone periculoase etc.).

Pentru alte informatii contactați-ne acum!