SSM Arges

 

SSM Argeș
SSM Argeș

 SSM Argeș

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Arges (SSM Arges) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Efectele unei intervenții se măsoară prin compararea rezultatelor obținute în grupuil experimental cu cele obținute în grupul de control. Intervențiile sunt determinate strict prin protocol.

De exemplu, niciun pacient nu i se va refuza un tratament corespunzător ca urmare a participării sale la un experiment. Tratamentul care este testat trebuie să fie acceptabil în lumina cunoștințelor curente

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Arges putem diminua efectul.  

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Argeș (SSM Argeș) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Obiectul de studiul al disciplinei SSM Arges este sistemul, obiectul muncii, mediul de producție. De aceea eficacitatea si siguranța depind de faptul cât de desăvârșite sunt elementele acestui sistem. Iar pe de altă parte în ce măsură, din punct de vedere ergonomic, aceste elemente corespund unele altora.

Așadar, în sensul larg al cuvântului, obiectele de studiu ale SSM sunt omul în procesul de muncă. Interconexiunea omului cu utilajul de producție, situația și mediul de producție.

În primă fază, se studiază actele legislative si normative în baza cărora se desfășoară activitatea de protecție și prevenire a riscurilor profesionale. Cum ar fi constituția, codul muncii, normele si regulile de construcție si igienă industrială..etc

Solicita chiar acum oferta de servicii complete in Arges.Click aici!