SSM Arad

SSM Arad
SSM Arad

SSM ARAD

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Arad ( SSM Arad) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Modelul actual al sistemului de sănătate poate constitui o bază pentru dezvoltarea unor politici de sănătate. Aceste politici au in vedere complexitatea relațiilor între factorii care influențează sănătatea și echilibrul resurselor alocate.

Un demers strategic bazat pe acest model ar reprezenta o desprindre semnificativă de la practica politicilor de sănătate în prezent care susțin în cel mai bun caz unele intervenții asupra factorilor de risc pentru afecțiunile majore.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Arad ( SSM Arad) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Performanța sistemelor de îngrijiri de sănătate are ca scop diferitele timpuri de valori folosite pentru evaluarea performarței sistemelor de îngrijiri de sănătate.

Eficiența tehnica implică folosirea unor resurse într-o combinație eficientă, având in vedere ce avem de plătit pentru ele. Toți consecvențialiștii sunt în favoarea acestui lucru, de vreme ce este necesar să obținem cel mai mare impact pentru leul cheltuit.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Arad presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă.SSM Arad duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Calitatea constă în două probleme distincte. Una ar fi calitatea tehnică. Al doilea aspect al calității este calitatea serviciului, care include accesibilitatea la servicii, nivelul facilităților si felul in care pacienții sunt tratați. Mai multă calitate nu înseamnă întotdeauna mai bine.

E de reținut faptul că utilitarienii obiectivi sunt mai concentrați asupra calității tehnice, în vreme ce utilitarienii subiectivi se preocupă mai mult de oferirea serviciilor pe care oamenii le doresc.