Oferta servicii SSM

 

Oferta de Servicii de Protectia Muncii

OFERTA de prestari servicii de SSM (securitate si sanatate in munca) si

AII (Aparare Impotriva Incendiilor)

 

Pentru a obtine oferta, selectati serviciile dorite si completati formularul de mai jos:

A)    Intocmire dosar SSM

Intocmirea dosarului SSM in baza  Legii nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea muncii si a normelor metodologice reglementate.

Dosarul va include:

Instructiuni specifice de securitate, sanatate si protectia muncii pentru fiecare post de lucru din cadrul societatii angajatoare;

Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accidentare (unde este cazul);

Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);

Evaluarea riscurilor

Planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor;

Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse;

Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.

Intocmirea dosarului PSI in baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor care va cuprinde:

Instructiuni specifice de PSI pentru fiecare post de lucru;

Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta;

Planul de interventie;

Planul de evacuare pentru fiecare etaj al cladirii in care se desfasoara activitatea zilnica a salariatilor;

Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

 

B)    Asistenta lunara asigurata de echipa noastra de profesionisti cuprinde:

Oferirea de consultanta legislativa in domeniul SSM;

Instruirea generala la angajare;

Instruirea periodica la locul de munca;

Oferirea de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent;

Testarea cunostintelor minime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca;

Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;

Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului (Ex: controale inopinate ITM, accidente de munca);

Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca;

Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

Consultanta, asistenta si reprezentare in relatia cu I.T.M..-ul;

Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;

Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise;

Evidenta echipamentelor individuale de protectie.