HACCP Sibiu

HACCP SibiuHACCP Sibiu își oferă sprijinul oricărui proprietar de companie alimentară, conform principiilor generale ale siguranței alimentare, în obligația de a se asigura că siguranța alimentară este gestionată și menținută în mod activ.

HACCP Sibiu sau Analiza riscurilor și Punctele Critice de Control Sibiu

Criteriile legislative ale HACCP Sibiu pentru siguranța alimentelor trebuie să fie respectate în industria alimentară. Comercianții cu amănuntul de produse alimentare, inclusiv supermarketurile, băcăniile și alte unități, nu fac excepție.

Întreprinderile care manipulează produse alimentare au următoarele îndatoriri principale în conformitate cu Legea alimentară generală a UE:

  • Siguranță: Evitați vânzarea alimentelor periculoase. Industria alimentară este responsabilă pentru alimentele pe care le transportă, depozitează și vinde. Toți furnizorii și destinatarii trebuie să poată fi identificați.
  • Transparență: În cazul în care alimentele pe care operatorul le transportă, le depozitează sau le vinde sunt nesigure, autoritățile competente trebuie anunțate.

Alimentele despre care se presupune că sunt periculoase trebuie retrase imediat în caz de urgență.

  • Prevenire: Operatorii trebuie să recunoască și să implementeze controale în punctele importante ale proceselor lor și să efectueze revizuiri de rutină ale acestora.

Manusi Spuma Nitril CT HR

Colaborați cu autoritățile competente pentru a reduce pericolele la adresa siguranței alimentelor

Operatorii supermarketurilor trebuie să respecte o mare varietate de reglementări de siguranță, deoarece supermarketurile pot oferi o gamă largă de servicii, de la fabricarea alimentelor până la servire.

Aceleași reglementări privind siguranța alimentară care se aplică restaurantelor și altor unități de servire a alimentelor trebuie să fie respectate de magazinele alimentare care gătesc și pregătesc produse proaspete la fața locului.

Magazinele pot folosi aceleași principii de siguranță bazate pe HACCP ca și sectorul de prelucrare a alimentelor, modificate pentru o varietate de circumstanțe și producție.

Principiile HACCP Sibiu sunt utilizate pentru a implementa controale care opresc contaminarea directă și contaminarea încrucișată pentru a proteja alimentele de amenințările biologice, fizice și chimice pentru siguranța alimentelor.

Pericolele, posibil prezente în lanțul de aprovizionare

Oriunde, de-a lungul lanțului de aprovizionare, de la producția agricolă la transport, la depozitare și procesare, la magazinul de vânzare cu amănuntul, pot apărea pericole.

Produsele crude de origine animală, în special păsările de curte, pot include bacterii periculoase pentru consumator, inclusiv carnea, ouăle, peștele și crustaceele.

Conform HACCP Sibiu, suprafețele folosite de angajați și echipamentele din magazin pot prezenta un risc pentru alimente.

HACCP Sibiu enumeră riscurile pentru siguranța produselor alimentare:

-substanțe biologice;

-pericole fizice;

-substanțe chimice dăunătoare;

-contaminare încrucișată.

Contaminarea încrucișată, transmiterea contaminării între alimente

Transmiterea germenilor patogeni sau a alergiilor de la un aliment la altul este cunoscută sub denumirea de contaminare încrucișată. Este unul dintre cele mai cruciale elemente în dezvoltarea bolilor transmise de alimente.

Producția, igienizarea, întreținerea, asigurarea calității și orice alt personal care ar putea accesa zonele de manipulare a alimentelor sau ar putea intra în contact cu angajații care o fac, pot fi instruiți de inspectorii HACCP Sibiu în conceptele de contaminare încrucișată.

Unitățile de vânzare cu amănuntul și alte întreprinderi de manipulare a alimentelor sunt obligate prin reglementările Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor să aplice controale în toate etapele de funcționare, inclusiv:

  • Evitați să atingeți mesele gata de consumat cu mâinile goale pentru a evita răspândirea germenilor, virușilor și paraziților de la mâini la alimente.
  • Spălarea temeinică a mâinilor poate ajuta la prevenirea răspândirii germenilor, virușilor sau paraziților la alimente.
  • Restricționarea sau excluderea lucrătorilor bolnavi pentru a reduce riscul de răspândire a bolilor de la mâini la alimente.
  • Evitați ca plăcile de tăiat, tacâmurile, șorțurile sau alimentele crude de origine animale contaminate să intre în contact cu suprafețele curate și igienizate care vin în contact cu alimentele.

Măsuri preventive pentru siguranța alimentelor

Măsurile de securitate a lanțului de aprovizionare cu alimente sunt menite să protejeze împotriva activităților rău intenționate, ilegale și teroriste.

HACCP Sibiu amintește infracțiunile grav pedepsite:

-A modifica sau contamina un produs de larg consum.

-A încerca, amenința sau conspira pentru a modifica sau contamina un produs de larg consum.

-A face o declarație falsă despre manipularea sau contaminarea unui produs de larg consum.

Cerințele de producție încorporează proceduri pentru siguranța alimentelor

Industria de vânzare cu amănuntul este în fruntea apărării clientului de mărfuri manipulate și alte activități răuvoitoare care pun în pericol siguranța alimentelor.

Pentru a preveni, apăra și răspunde la contaminarea intenționată a alimentelor cu agenți bacterieni, otrăvuri, substanțe chimice sau un articol fizic, cerințele de producție încorporează acum proceduri pentru apărarea alimentelor.

HACCP Sibiu recomandă instrucțiuni despre cum să fie puse în aplicare măsuri de protecție, cu accent pe management, personal, public, clădiri și operațiuni, în special pentru magazinele cu amănuntul de alimente și întreprinderile de servicii alimentare.

Solicitați o ofertă pentru servicii în privința siguranței alimentelor, accesând site-ul HACCP Sibiu!