HACCP București

haccp bucurestiHACCP București efectuează planuri HACCP de succes datorită identificării eficiente a pericolelor și analizei pericolelor în industria alimentară.

Echipa noastră ia în considerare toate pericolele reale sau potențiale care pot apărea în fiecare ingredient și în fiecare etapă a sistemului de mărfuri.

HACCP București sau Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control București

Pericolele pentru siguranța alimentelor pentru programele HACCP au fost clasificate de HACCP București în trei tipuri:

  • Pericole biologice. Acestea sunt reprezentate de agenți patogeni bacterieni de origine alimentară, viruși, alge, paraziți și ciuperci, care pot fi prezente și din cauza neigienizării echipamentului de lucru.
  • Pericole chimice. Inginerii HACCP București au identificat trei tipuri principale de toxine chimice găsite în alimente:

-substanțe chimice care apar în mod natural, de exemplu cianurile din unele culturi de rădăcină și compuși alergeni din arahide;

-toxine produse de microorganisme, de exemplu micotoxine și toxine de alge;

-substanțe chimice adăugate produsului de către om pentru a controla o problemă identificată, de exemplu fungicide sau insecticide.

  • Pericole fizice reprezentate de contaminanți precum sticlă spartă, fragmente de metal, insecte sau pietre.

Manusi Spuma Nitril CT HR

Risc: Probabilitatea ca un pericol să apară

Probabilitatea ca un pericol să apară se numește risc. Riscul poate lua o valoare de la zero la unu în funcție de gradul de certitudine că pericolul va fi absent sau că va fi prezent.

După identificarea pericolului, HACCP București efectuează o analiză a lui pentru a înțelege riscul relativ pentru sănătatea omului sau animalului pe care îl prezintă pericolul.

Este o modalitate de organizare și analiză a informațiilor științifice disponibile cu privire la natura și dimensiunea riscului pentru sănătate asociat pericolului.

Odată ce un pericol pentru siguranța alimentelor a fost identificat, echipa HACCP București ia în considerare măsurile de control adecvate.

Acestea înseamnă orice acțiune sau activitate care poate fi utilizată pentru a controla pericolul identificat, astfel încât să fie prevenit, eliminat sau redus la un nivel acceptabil.

Determinarea punctelor critice de control

Fiecare pas din diagrama fluxului de mărfuri, în sfera studiului HACCP, trebuie făcut pe rând și trebuie luată în considerare relevanța fiecărui pericol identificat.

De asemenea, este important să ne amintim domeniul de aplicare declarat al analizei HACCP în această etapă. Echipa HACCP București stabilește dacă pericolul poate apărea și, dacă da, verifică existența măsurilor de control.

Dacă pericolul poate fi controlat în mod adecvat și este esențial pentru siguranța alimentelor, atunci acest pas este adecvat pentru pericolul specificat.

Dacă specialiștii HACCP București identifică o etapă în care există un pericol pentru siguranța alimentelor, dar nu pot fi instituite măsuri de control adecvate nici în această etapă, nici ulterior, atunci produsul nu este sigur pentru consumul uman.

Producția trebuie să înceteze până când sunt disponibile măsuri de control.

Stabiliți limite critice pentru fiecare pericol

Limitele critice trebuie specificate și validate pentru fiecare pericol alimentar. Criteriile folosite de HACCP București includ măsurători ale temperaturii, timpului, nivelul de umiditate, pH-ul, activitatea apei și parametrii senzoriali, cum ar fi aspectul vizual.

În cazul micotoxinelor, de exemplu, acestea pot include conținutul de umiditate sau temperatura mărfii. Toate limitele critice și toleranțele permise asociate sunt documentate în Fișa de lucru a planului HACCP.

Acestea sunt incluse ca specificații în procedurile de operare și instrucțiunile de lucru.

Stabilirea unei proceduri de monitorizare

Monitorizarea este mecanismul de confirmare a îndeplinirii limitelor critice la fiecare risc de pericol.

Metoda aleasă de echipa HACCP București pentru monitorizare este sensibilă și produce un rezultat rapid, astfel încât operatorii instruiți să fie capabili să detecteze orice pierdere a controlului.

Acest lucru este imperativ pentru ca acțiunile corective să poată fi luate cât mai repede posibil, astfel încât pierderea produsului să fie evitată sau minimizată.

Monitorizarea poate fi efectuată prin observare sau prin măsurare, pe probe prelevate în conformitate cu un plan de eșantionare bazat statistic. Monitorizarea prin observație vizuală este de bază, dar dă rezultate rapide și, poate fi acționată rapid.

Efectuați măsurători de timp, temperatura și conținut de umiditate cu ajutorul specialiștilor HACCP București!