SSM ZALAU

Securitate si Sănătate în Muncă ZALAU (SSM ZALAU)

SSM ZALAU amintește că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli. Mai mult, studiile de caz din ZALAU relevă faptul că buna gestionare SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Prin Sănătate și securitate în Muncă ZALAU se previn riscurile prin promovarea unor condiții mai sigure și sănătoase la locul de muncă. Aceste aspecte sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă ci și pentru promovarea competivității.

Drepturile angajaților ZALAU:

• anunță angajatorul despre orice îngrijorare cu privire la sănătatea și siguranța la locul de muncă;
• părăsesc zona de lucru dacă există îngrijorări rezonabile cu privire la siguranta lor;
• contactează autoritatea competentă dacă angajatorul refuză să se adreseze preocuparii lor;
• riscurile pentru sănătate și siguranță controlate corespunzător;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!