SSM Târgu Neamț

SSM Târgu NeamțSSM Târgu Neamț avertizează că substanțele periculoase pot pune în pericol siguranța și viața oamenilor. Manipularea necorespunzătoare a acestora poate duce la incendii, explozii, alergii, boli de piele, boli respiratorii sau otrăviri.

Ele pot fi găsite în aproape toate locurile de muncă și includ solvenți, vopsele, lacuri, gaze inflamabile, praful din operațiunile de prelucrare și șlefuire, gazele sub presiune și substanțele corozive pentru metal.

Normele SSM Târgu Neamț impun angajatorilor și persoanelor care desfășoara activități independente obligația de a proteja oamenii de riscurile manevrării acestora pentru siguranța lor la locul de muncă.

Substanțele periculoase și riscurile la locul de muncă, prioritare pentru SSM Târgu Neamț

Elementele de bază prezentate în legislația actuală, Legea nr. 59/2016, oferă sfaturi pentru a ajuta companiile să identifice, să evalueze și să controleze riscurile comune la locul de muncă. Ele se adresează oricărei persoane responsabile pentru depozitarea și manipularea substanțelor periculoase. Măsurile de control vizează eliminarea sau reducerea riscurilor cauzate de stocarea mărfurilor periculoase ambalate. În sfaturile de bună practică ale SSM Târgu Neamț sunt prezentate și proiectările de noi instalații în amplasamentele existente, în special în cazul depozitelor de tranzit/distribuție, ansamblurilor în aer liber și locațiilor asociate în general cu un loc de producție chimic.

Cerințele legale, identificarea pericolelor și a zonelor periculoase și evaluarea riscurilor sunt printre subiectele acoperite de SSM Târgu Neamț. În plus, sunt detaliate aranjamentele de urgență, nevoile de formare și procesele de audit și revizuire recomandate.

Reglementările în vigoare cer angajatorilor să controleze riscurile la adresa securității de la incendiu, explozii și utilizarea substanțelor periculoase.

Prevenirea accidentelor majore limitează consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului. Astfel se asigură un nivel ridicat de protecție la locul de muncă sau în afara acestuia.

Ce sunt substanțele periculoase?

Substanțele periculoase sunt considerate substanțele lichide, gazoase sau solide care prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea oamenilor. O parte dintre muncitori au raportat că inhalează fum, vapori, pulbere sau praf la locul de muncă. Efectele asupra sănătății pot fi grave pe termen lung și variază de la mici iritații până la malformații sau chiar cancer (SSM Târgu Neamț oraganizează cursuri de prim ajutor).

Lucrul cu lichide, praf, gaze și substanțe solide inflamabile este periculos din cauza riscului de incendiu și explozie. Urmările pot fi devastatoare în ceea ce privește pierderea de vieți omenești, răniri, daune ale proprietăților și a mediului.

Majoritatea incendiilor pot fi prevenite, aplicarea regulilor PSI este importantă, iar cei responsabili pentru locurile de muncă și alte spații non-casnice la care publicul are acces le pot evita asumându-și responsabilitatea și adoptând comportamente și proceduri sigure la incendiu (SSM Târgu Neamț respectă normele PSI).

Lichide inflamabile, praf

Lichidele inflamabile și solvenții din produsele industriale (vopseaua, cerneala, adezivii și fluidele de curățare) degajă vapori care, în contact cu aerul, se pot aprinde sau pot exploda. În funcție de punctul de aprindere ele sunt clasificate în trei grupe: extrem de inflamabile, foarte inflamabile și inflamabile.

În categoria substanțelor periculoase intră și praful produs de materiale precum cărbunele, lemnul, făina, cerealele, anumite metale și substanțe chimice organice sintetice. Acesta poate proveni și din alimente sau furaje pentru animale, chimicale, prelucrarea lemnului, prelucrarea cauciucului și a plasticului și pulberile metalice. În preajma unei surse de aprindere, cum ar fi flacăra deschisă sau scântei, norul de praf poate exploda violent.

 Substanțe solide și gazoase

Gazul petrolier lichefiat (GPL) sau metanul, care sunt de obicei depozitate sub presiune în butelii și containere pentru vrac, sunt altă categorie de substanțe periculoase. Eliberările necontrolate se pot aprinde cu ușurință, producând pagube importante (SSM Târgu Neamț respectă regulile SSM și PSI).

Substanțele solide includ materiale precum spuma de plastic, ambalajele și textilele care pot arde puternic și pot degaja fum negru dens, uneori otrăvitor.

Gazele inflamabile și oxigenul utilizate pentru lucrările la cald și tăierea cu flacără pot da naștere la riscuri de incendiu și explozie.

Obligațiile angajatorilor

Angajatorii trebuie să cunoască substanțele periculoase de la locul de muncă, să evalueze riscurile utilizării acestora și să pună în aplicare măsurile de control pentru eliminarea lor.

De asemenea, sunt obligați să efectueze controale pentru a reduce consecințele oricăror incidente care implică substanțele periculoase, să pregătească planuri și proceduri pentru a face față accidentelor, incidentelor și situațiilor de urgență care implică substanțe periculoase.

Este obligatorie informarea corespunzătoare și instruirea angajaților pentru cunoașterea riscurilor generate de substanțele periculoase.

Măsuri de protecție și siguranță în muncă

Evaluarea este doar o parte a procesului general utilizat pentru a controla riscurile la locul de muncă.

Aranjamentele făcute în unitatea dumneavoastră pentru sănătatea și siguranța muncitorilor reflectă responsabilitatea pentru supravegherea acestora.

Specialiștii noștri pot ajuta managerii firmelor să-și reîmprospăteze cunoștințele despre conducerea eficientă în domeniul sănătății și siguranței în muncă, îmbunătățindu-și astfel performanțele.

Respectarea bunelor practici în domeniul sănătății și siguranței sunt necesare pentru afacerea dumneavoastră.

Aplicarea acestora vă vor face să respectați mai ușor legea și să gestionați eficient sănătatea și siguranța în afaceri.

Firma noastră este aici pentru a vă ajuta cu sfaturi și instrumente.

Sunați acum și economisiți timp și efort evitând sancțiunile cauzate de nerespectarea legilor PSI și SSM Târgu Neamț!