SSM Șimleu Silvaniei

SSM Șimleu SilvanieiSSM Șimleu Silvaniei definește securitatea și sănătatea muncitorilor ca fiind măsurile care trebuie luate cu privire la problemele de sănătate și riscurile profesionale care decurg din condițiile fizice de mediu pe care le pot întâlni angajații, angajații temporari, vizitatorii sau chiar clienții în timpul realizării activităților la locul de muncă.

Obiectivele SSM Șimleu Silvaniei pentru bunăstarea la locul de muncă

Obiectivele SSM Șimleu Silvaniei țin de modalitățile de a preveni sau cel puțin de a minimiza riscurile. Potrivit legislației muncii, angajatorii sunt obligați să ia toate măsurile necesare și să pună la dispoziție toate echipamentele necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă.

În acest timp, angajații sunt obligați să respecte măsurile luate de SSM Șimleu Silvaniei pentru sănătatea și securitatea în muncă. Pentru a asigura respectarea și supravegherea măsurilor luate pentru siguranța muncii, angajatorul trebuie să:

-informeze angajații cu privire la riscurile profesionale la care sunt expuși și măsurile care trebuie luate;

-informeze angajații despre drepturile și obligațiile lor legale;

-ofere angajaților instruire în probleme legate de sănătatea și securitatea în muncă.
Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Șimleu Silvaniei efectuează evaluarea riscurilor

Întrucât salariatul este partea mai slabă din contractul de muncă, legiuitorul a reglementat raportul dintre angajator și salariat cu prevederi imperative, majoritatea fiind în favoarea salariatului, în temeiul Legii nr. 309/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

SSM Șimleu Silvaniei atenționează asupra legislației SSM care împovărează angajatorul cu răspunderea strictă și prevede că și dacă angajatorul îndeplinește toate cerințele necesare privind securitatea și sănătatea în muncă, acesta este obligat să despăgubească toate daunele posibile ale unui salariat sau ale unei terțe persoane în cazul unui accident de muncă.

Excepția acestei situații dă dreptate angajatorului în cazul în care acesta face dovada că s-ar fi produs un prejudiciu chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare. Printre aceste măsuri suplimentare, în primul rând, angajatorul ar trebui să facă o evaluare la locul de muncă pentru a determina posibilele riscuri care pot cauza pericol pentru angajați.

SSM Șimleu Silvaniei va lua toate măsurile preventive împotriva acestor riscuri constatate prin evaluarea riscurilor. Angajatorul este obligat să aibă grijă de angajați, deoarece aceștia sunt defavorizați în relația cu superiorii.

Răspunderea strictă pentru toate daunele provocate de accidentele de muncă este a angajatorilor, chiar dacă măsurile implementate sunt cele necesare.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Șimleu Silvaniei

Întrucât lucrările de generare, transport, distribuție și construcție a energiei atât subterane, cât și supraterane sunt considerate lucrări grele și periculoase, SSM Șimleu Silvaniei elaborează măsuri suplimentare cu privire la locurile de muncă în care se desfășoară astfel de lucrări grele și periculoase.

Pentru lucrările efectuate la o anumită înălțime deasupra solului, cum ar fi lucrările de construcție a parcurilor eoliene, angajații sunt expuși unui risc mare de rănire din cauza căderilor.

În contextul unor astfel de lucrări, SSM Șimleu Silvaniei amintește că Regulamentul SSM prevede că angajatorul este obligat să asigure o barieră de siguranță, plase de siguranță a platformei și o schelă construită de personal tehnic autorizat.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Parcurile eoliene au devenit unul dintre cele mai importante instrumente pentru generarea de energie, astfel încât un coordonator care va gestiona problemele de securitate și sănătate în muncă va fi desemnat de către angajator. Aici intervine SSM Șimleu Silvaniei, oferind servicii profesioniste de protecție a muncitorilor și de siguranță la locurile de muncă.

În conformitate cu Regulamentul privind securitatea și sănătatea în ceea ce privește lucrările de construcție, coordonatorul va pregăti și supraveghea proiectul. Acesta nu trebuie să răspundă în niciun fel în fața legii, în privința achitării de daune aduse salariaților în caz de accident de  muncă, obligativitatea rămânând în sarcina angajatorului.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Încălcare a legilor SSM este considerată neîndeplinirea îndatoririi angajatorilor de a proteja angajații prin asigurarea de echipamente de siguranță, cum ar fi: ochelarii și îmbrăcămintea de protecție, căștile, mănușile, centurile de siguranță sau frânghiile de siguranță.

Regulamentul privind echipamentele personale de siguranță prevede ca acestea să fie proiectate și produse în conformitate cu normele de securitate și sănătate. SSM Șimleu Silvaniei vă ajută să identificați echipamentele de protecție de care aveți nevoie, oferindu-vă aceste produse la prețuri competitive.

Contactați SSM Șimleu Silvaniei pentru a primi consultanță pentru identificarea nevoilor în ceea ce privește echipamentele de protecție necesare!