SSM Sighișoara

SSM SighișoaraSSM Sighișoara respectă cerințele legislative cuprinse în Reglementările privind substanțele periculoase (de vânzare cu amănuntul și magazinele private de petrol), Legea nr.264/2017 și, după caz, alte legislații adecvate, urmând cele mai bune practici din industrie.

Obiectivele SSM Sighișoara pentru bunăstarea la locul de muncă

Stațiile de alimentare cu benzină sunt locuri de muncă deosebit de periculoase, care trebuie să fie autorizate de către autoritățile locale, deoarece depozitează și vând un lichid foarte inflamabil.

Depozitarea benzinei poate prezenta mai multe riscuri: incendiu/explozie, daune asupra mediului, efecte asupra sănătății atunci când este manipulată de persoane.

SSM Sighișoara vă poate asigura de instruirea corespunzătoare a personalului, păstrând înregistrările din timpul cursurilor. Pentru buna funcționare a stațiilor de benzină, vă amintim câteva reguli:

  • Rezervoarele de stocare și pompele de dozare să fie întreținute și monitorizate în mod adecvat.
  • Sunt utilizate proceduri adecvate de gestionare a stocurilor umede.
  • Identificați zonele periculoase și controlați toate sursele de aprindere – utilizați semne de avertizare și pericol adecvate.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Sighișoara efectuează evaluarea riscurilor

Există o mișcare considerabilă a mașinilor și a altor vehicule în zona benzinăriei, care ar putea duce la coliziunea accidentală cu structuri, oameni și alte vehicule.

Datorită evaluării riscurilor, SSM Sighișoara recomandă câteva măsuri de siguranță:

  • Este necesară elaborarea unui sistem sigur de circulație a traficului, de exemplu un sistem unidirecțional pentru intrarea și ieșirea din curți.
  • Trebuie afișate informații clare prin semne de avertizare care stabilesc aranjamentele de control al traficului.
  • Asigurați suficiente zone de parcare desemnate în apropierea magazinului și departe de pompe.
  • Asigurați protecție mecanică structurilor vulnerabile, cum ar fi rezervoarele de combustibil și zonele de depozitare a gazelor petroliere lichefiate (GPL).

Măsuri de precauție recomandate de SSM Sighișoara

Unele articole din stoc și substanțele chimice utilizate în spălătoriile auto din preajma benzinăriilor și pentru curățarea generală pot fi dăunătoare. Expunerea la acestea prin utilizare, scurgeri accidentale sau nu, poate provoca probleme respiratorii, dermatite sau arsuri chimice.

SSM Sighișoara a găsit următoarele soluții de siguranță:

-păstrați toate substanțele chimice periculoase în recipientele lor originale;

-obțineți informații despre toate substanțele stocate și utilizate în incintă din fișele de date ale producătorilor;

-instruiți personalul și asigurați-vă îmbrăcămintea de protecție adecvată.

Îndepărtarea capacelor de acces la rezervoarele de stocare, mutarea buteliilor de GPL și poziționarea recipientelor mari de lichid de curățare pot cauza leziuni la spate sau încordări musculare. Măsurile luate sunt:

-eliminați orice manipulare manuală inutilă;

-instruiți personalul în tehnicile adecvate de ridicare;

-furnizați echipament adecvat, de exemplu chei pentru ridicarea capacelor căilor de vizitare;

-evitați să ridicați obiecte prea grele, folosiți un cărucior sau roți acolo unde este posibil.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

În timpul iernii, zăpada și gheața de pe carosabil pot prezenta un risc pentru pietoni de la cădere și de la derapajul vehiculelor. Scurgerile de combustibil și ulei pe asfalt pot prezenta pericol de alunecare. SSM Sighișoara specifică măsurile de prevenție:

  • Rezervele de sare industrială amestecată cu pietriș fin trebuie păstrate și împrăștiate pe teren în condiții de gheață și, de asemenea, utilizate prompt pentru a absorbi și curăța orice scurgere de combustibil sau ulei.
  • Personalul ar trebui să fie instruit cu privire la modul de a face față deversărilor minore de combustibil.

Accidentele se datorează în principal utilizării greșite sau întreținerii necorespunzătoare a echipamentului și există un risc crescut de șoc electric atunci când se utilizează echipament extern într-un mediu umed, de exemplu, aspiratoare comerciale și spălătorii auto.

Pentru instalația electrică, SSM Sighișoara vă informează că trebuie să fie certificată de un electrician competent la fiecare trei ani. Toate echipamentele electrice utilizate în exterior ar trebui să fie izolate corespunzător și alimentate printr-un circuit protejat.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Pentru evitarea sancțiunilor de orice fel, toate mașinile de control al aparatelor electrice de comutare trebuie să fie etichetate clar și ușor accesibile în orice moment.

Păstrați toate căile de evacuare și ieșirile de incendiu libere și efectuați verificări regulate pentru a vă asigura că sunt funcționale.

Principalele riscuri apar din abuzul asupra echipamentelor de lucru și din experiența slabă a angajaților. Instruirea personalului de către SSM Sighișoara se face pentru utilizarea în siguranță a echipamentului din benzinării.

Puteți respecta ușor legislația în domeniul securității și sănătății în muncă apelând la ajutorul SSM Sighișoara. Formularul de ofertă este disponibil pe site-ul https://ssm-ssm.ro/contact/