SSM Săcele

SSM SăceleSSM Săcele percepe conceptul de cultură a muncii ca fiind o reflectare a sistemelor esențiale de valori adoptate de fiecare compania în funcție de specificul activității.

Această cultură se reflectă în practică în sistemele manageriale, în politica de personal și în principiile participării angajaților la implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

Obiectivele SSM Săcele pentru bunăstarea la locul de muncă


SSM Săcele urmărește:

-promovarea și menținerea celui mai înalt nivel de bunăstare fizică, psihică și socială a lucrătorilor din toate profesiile;

-prevenirea în rândul lucrătorilor a abaterilor de la sănătate cauzate de condițiile lor de muncă;

– protecția lucrătorilor prin angajarea în combaterea riscurilor care decurg din factori nocivi pentru sănătatea, acomodarea și întreținerea lucrătorului într-un mediu de lucru adecvat capacităților sale fiziologice și psihologice și, în concluzie, adaptării muncii la om și a fiecărui om la munca sa.

Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Săcele efectuează evaluarea riscurilor

SSM Săcele a constatat, prin evaluarea riscurilor în diferite companii, rate ridicate de prevalență a diferitelor expuneri profesionale în agricultură, silvicultură și pescuit, care pot avea un impact negativ asupra sănătății. Acești muncitori au suportat adesea ture de lucru foarte lungi.

Rata de prevalență în rândul lucrătorilor angajați în aceste sectoare a fost foarte ridicată, aceștia lucrând mai mult de 60 de ore pe săptămână. Dintre toți lucrătorii din aceste industrii, foarte mulți au fost expuși frecvent la vapori, gaze, praf sau fum.

De aceea, SSM Săcele a pus accentul principal în sănătatea muncii pe trei obiective diferite:

  • Menținerea și promovarea sănătății și capacității operaționale a lucrătorilor.
  • Îmbunătățirea mediului de muncă pentru a promova securitatea și sănătatea.
  • Dezvoltarea organizațiilor și culturilor muncii într-o direcție care susține sănătatea și securitatea la locul de muncă și, prin aceasta, promovează un climat social pozitiv și o operare ușoară și poate îmbunătăți productivitatea companiilor.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Săcele

Lucrătorii din agricultură sunt adesea expuși riscului de accidentări legate de muncă, boli pulmonare, pierderea auzului indusă de zgomot, boli de piele și anumite tipuri de cancer legate de substanțe chimice sau de expunerea prelungită la soare. SSM Săcele avertizează acești muncitori să respecte regulile de securitate și sănătate în muncă.

În fermele industrializate, accidentele implică adesea utilizarea de mașini agricole. Cea mai frecventă cauză a rănilor agricole mortale este răsturnarea tractorului, care poate fi prevenită prin utilizarea unor structuri de protecție împotriva răsturnării care limitează riscul de rănire.

Măsuri de precauție speciale sunt luate în cazul manipulării pesticidelor și altor substanțe chimice utilizate în agricultură. Acestea sunt periculoase pentru sănătatea lucrătorilor, iar lucrătorii expuși la pesticide pot avea boli sau defecte congenitale.

Zonele în care muncitorii lucrează în mod obișnuit împreună cu familiile lor în agricultură sunt o sursă comună de accidentări și boli profesionale în rândul lucrătorilor mai tineri.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

SSM Săcele stabilește limite de expunere profesională pentru a atenua riscul chimic. Efectele amestecurilor chimice asupra sănătății sunt studiate la nivel internațional.

Există unele dovezi că anumite substanțe chimice sunt dăunătoare la niveluri mai mici atunci când sunt amestecate cu una sau mai multe substanțe chimice diferite. Acest lucru poate fi deosebit de relevant ca o cauză a apariției cancerului.

Substanțele chimice periculoase pot prezenta un pericol la locul de muncă, de aceea SSM Săcele îmbunătățește continuu măsurile de securitate și sănătate la locul de muncă.

Există diferite tipuri de substanțe chimice periculoase, de exemplu neurotoxine, agenți imuni, agenți dermatologici, agenți cancerigeni, toxine pentru reproducere, toxine sistemice, agenți care provoacă astm, agenți sensibilizatori.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Rezultatele evaluărilor făcute de SSM Săcele sunt transcrise într-un singur document care permite angajatorului să întocmească un plan de acțiune în aplicarea măsurilor de prevenire și protecție adecvate riscurilor. Acest document respectă strict obligațiile impuse de Legea nr.319/2006 privind protecția muncii.

Datorită evaluărilor făcute de SSM Săcele în diferite companii sau ramuri de activitate (feedback de la incendii, experiența unor situații periculoase) pot fi identificate operațiunile sau situațiile de risc.

Pentru mai multe informații, consultați pagina de contact a SSM Săcele!