SSM Petroșani

SSM PetroșaniSSM Petroșani își îndeplinește obligațiile SSM în conformitate cu Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Fiecare întreprindere are responsabilitatea de a asigura, atât cât este posibil, securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și a altor persoane pentru a nu fi expuse la pericol de activitatea întreprinderii (de exemplu: clienți, vizitatori, copii și tineri sau publicul larg).

Obiectivele SSM Petroșani pentru bunăstarea la locul de muncă

În fiecare an, inspectorii de securitate și sănătate ai SSM Petroșani efectuează evaluări la diferite locuri de muncă. Acestea sunt vizite proactive, planificate și nu sunt de obicei declanșate de un raport de vătămare gravă sau de o plângere de securitate și sănătate.

Mare parte din evaluările la locul de muncă sunt direcționate către industriile identificate ca fiind cu risc ridicat, care includ Agricultura, Silvicultura, Construcțiile și Producția. Mulți muncitori lucrează la lucrări de drumuri, care prezintă o mare varietate de pericole și, prin urmare, un grad mare de risc.

Urmărirea pașilor recomandați de SSM Petroșani vă poate ajuta să vă gestionați riscurile pentru sănătatea și securitatea în muncă.

Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Petroșani efectuează evaluarea riscurilor

SSM Petroșani răspunde mai întâi la întrebarea:  ֦Care sunt riscurile?”

În primul rând, trebuie eliminat întotdeauna riscul acolo unde sunteți în mod rezonabil capabil. Acolo unde nu puteți face față, atunci trebuie să vă gândiți ce puteți face pentru a minimiza riscul.

Oferim evaluarea riscurilor acolo unde apar pericole pentru securitatea și sănătatea muncitorilor din multe sectoare de activitate. De asemenea, oferim îndrumări generale despre cum să vă gestionați riscurile pentru sănătatea și securitatea în muncă.

SSM Petroșani utilizează o abordare specificată de managementul riscului și îndeplinește anumite cerințe atunci când se confruntă cu anumite tipuri de muncă sau situații de muncă. Acest tip de abordare face față anumitor tipuri de muncă sau situații de muncă.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Petroșani

Pentru managementul general al riscurilor și al locului de muncă, SSM Petroșani a elaborat aceste linii directoare pentru a explica cerințele pentru următoarele tipuri de situații de lucru:

-lucru la distanță sau izolat;

-atmosfere cu potențial de incendiu sau explozie;

-obiecte ridicate și care pot cădea;

-material liber în spații închise;

-recipiente cu lichide;

-substanțe periculoase pentru sănătate.

Substanțele periculoase se încadrează în definiția „substanțelor periculoase pentru sănătate” și trebuie să îndeplinească cerințe suplimentare.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

SSM Petroșani va efectua în continuare evaluări ale riscurilor la locul de muncă în fiecare an, concentrându-se pe îmbunătățirea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu legislația SSM. Vom furniza proceduri de evaluări, inspecții, audituri și cazuri de siguranță înalte și vom efectua vizite de reglementare la toți furnizorii de materiale și echipamente SSM.

Atunci când o problemă de sănătate și securitate în muncă este ridicată de un lucrător sau un reprezentant al lucrătorului, aceștia trebuie să încerce să rezolve problema de sănătate și securitate cu SSM Petroșani, reprezentantul pentru sănătate și siguranță. Trebuie să existe dovezi că au fost depuse eforturi rezonabile pentru a rezolva problema odată ce aceasta este trimisă către firma noastră.

Politica noastră de cercetare stabilește o abordare la nivel înalt a inspecțiilor și modul în care acestea sprijină SSM Petroșani să își atingă obiectivele. Această politică nu se dorește a fi prescriptivă în aplicarea sa, dar va ghida inspectorii și managerii în activitățile lor de inspecție.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Problemele de sănătate și securitate în muncă pot apărea în orice situații. De exemplu: pot exista opinii diferite referitoare la o problemă de sănătate și securitate la locul de muncă; opinii diferite asupra riscurilor evidente sau riscurilor potențiale sau pot apărea întrebări despre ce ar trebui să se întâmple într-o anumită situație.

Optați pentru un contract de colaborare cu SSM Petroșani, iar noi vom încerca să vă rezolvăm toate problemele ce țin de securitatea și sănătatea în muncă!