SSM Nuci

SSM NuciSSM Nuci atenționează societățile comerciale că nu sunt singurele prejudiciate în cazul unor daune provocate de incendii. Prevenirea acestora trebuie organizată înainte de începerea activității și luată în considerare încă din etapa de planificare.

Obiectivele SSM Nuci pentru bunăstarea la locul de muncă

Este indicat ca fiecare societate să numească un manager de incendiu și să colaboreze cu o firmă specializată în măsuri de securitate și sănătate în muncă, așa cum este SSM Nuci.

Acesta va trebui să colaboreze cu medicii din departamentul de medicina muncii, cu serviciile departamentale de pompieri și salvare, precum și cu organele reprezentative ale personalului. SSM Nuci împreună cu companiile planifică diferitele etape ale demersului de prevenire și le comunică angajaților.

O echipă de primă intervenție, instruită și formată de SSM Nuci, aleasă dintre personalul companiei, este responsabilă de darea alertei, stingerea incendiului la declanșare, implementarea mijloacelor de prim ajutor și raportarea situației cu mijloacele disponibile la fața locului.

Instruirea, adaptată misiunilor acestor membri ai echipei, se referă la riscul de incendiu, evoluția într-un mediu ostil, cunoașterea locurilor, căilor și accesul pompierilor, precum și identificarea riscurilor particulare ale unității. Ei primesc, de asemenea, instruire teoretică privind legislația și reglementările.

Misiunea echipei este să ajungă la punctul de adunare de îndată ce este primit semnalul de alarmă, să se echipeze cu mijloacele de prim ajutor de care dispune, să pună în aplicare toate mijloacele de luptă împotriva incendiului, să primească și să îndrume ajutorul extern și să raporteze situația indicând locul dezastrului.

Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Nuci efectuează evaluarea riscurilor

Pentru declanșarea unui incendiu este nevoie de combustibil, oxidant și o sursă de energie. Acesta se numește „triunghiul de foc”. Absența unuia dintre cele trei elemente ale triunghiului împiedică declanșarea arderii. SSM Nuci se ocupă cu analiza de risc la securitatea fizică a muncitorilor.

Pentru a evita riscul de incendiu, este necesar să se acționeze fie asupra combustibililor, oxidanților sau surselor de aprindere. Dacă nu este posibilă îndepărtarea combustibililor sau oxidanților de la locul de muncă, acțiunea se va concentra asupra potențialelor surse de aprindere.

Sistemul de securitate la incendiu este planificat din proiectarea unei încăperi sau a unei clădiri. SSM Nuci este o firmă specializată în evaluarea riscurilor, colaborarea cu noi aducându-vă asistență gratuită pe durata contractului. Datorită măsurilor implementate, prevenirea pericolelor de incendii este mult mai eficientă.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Nuci

SSM Nuci încearcă să identifice posibilele origini ale unui incendiu și sursele potențiale de aprindere. Produsele combustibile reprezintă un risc. Prin urmare, este necesar să se stabilească lista acestora, să se studieze natura, să le cunoască caracteristicile fizico-chimice, să se identifice condițiile de depozitare sau utilizare.

De asemenea, este necesar să actualizeze toate reglementările referitoare la riscul de incendiu, precum și regulile impuse de măsurile de securitate și sănătate în muncă.

Cele mai eficiente măsuri preventive sunt cele care se aplică de la început, de la proiectarea și construcția clădirilor. Acestea permit garantarea unor bune condiții de evacuare, luarea în considerare mai bine a distanțelor de izolare, separarea și siguranța pentru a preveni propagarea incendiului, precum și alegerea materialelor care să asigure stabilitatea structurii și să reducă emisiile de gaze și fum în caz de dezastru.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Specialiștii SSM Nuci oferă cursuri de pregătire specială, teoretică și practică, privind prevenirea și lupta împotriva incendiilor. Programul teoretic oferă cunoștințe aprofundate despre fiecare unitate și riscurile acesteia, instrucțiuni de incendiu, mijloace de stingere a incendiilor și mijloacele de implementare a acestora, lucru în puncte fierbinți.

Programul practic cuprinde exerciții de stingere pe incendii reale cu diferite tipuri de dispozitive, implementarea unor echipamente speciale de stingere a incendiilor existente în firmă.

Instruirea primită permite angajaților să sesizeze rapid serviciile de urgență, să utilizeze eficient mijloacele de primă intervenție pentru a face față și a putea stinge incendiul încă de la început. SSM Nuci oferă și programe care prevăd folosirea stingătoarelor sau a furtunurilor de incendiu și organizarea evacuării în caz de incendiu.

Personalul trebuie să fie instruit astfel încât fiecare membru al echipei de pază să opereze, cel puțin o dată pe an, câte un stingător de incendiu din fiecare dintre tipurile utilizate în unitate. De asemenea, este de dorit ca tot personalul să fie instruit în funcționarea stingătoarelor de incendiu.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Mediul suferă consecințe prin poluarea aerului cu gazele de ardere, a solului, a apei cu stingătoarele și a apelor de scurgere, poluarea vizuală (degradarea peisajului), producerea de deșeuri uneori nedistructibile.

Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului descrie poluarea mediului ca fiind contravenție. Amenzile sunt consistente: 6.500-7.000 de lei pentru persoane fizice și 25.000-30.000 de lei pentru persoane juridice.

Pentru a evita încălcarea prevederilor legale, consultați pagina de internet a SSM Nuci!