SSM Neamț

SSM NeamțSSM Neamț își propune în acest material să vă informeze despre cum puteți beneficia de cele mai bune sfaturi în privința securității și sănătății în muncă. Recomandările și atenționările asupra procedurilor folosite de ITM, în cazul unui control, vă pot ajuta să aflați care sunt obligațiile pe care le aveți în domeniul SSM. Respectarea normativelor în vigoare vă ajută să evitați amenzile contravenționale cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Legea nr.319/2006 prevede aceste sancțiuni la art.39 alin.(2), iar SSM Neamț vă ajută să le evitați!.

Impactul accidentelor de muncă asupra stării de sănătate, investigații făcute de SSM Neamț

Investigarea accidentelor de muncă, a stării de sănătate, a bolilor și incidentelor ajută la reducerea impactului asupra performanței în materie de securitate și sănătate în muncă.

Cercetarea originilor și a cauzelor accidentelor de muncă pot identifica orice eșec în sistemul de management al SSM.

Rezultatele investigațiilor trebuie:

– să fie bine documentate, întocmite de persoane competente, cu participarea corespunzătoare a lucrătorilor și a reprezentanților acestora;

– să fie comunicate comitetului de securitate și sănătate în muncă, urmate de recomandările corespunzătoare;

– să fie comunicate persoanelor adecvate pentru acțiuni corective;

– să fie luate în considerare pentru activități de îmbunătățire continuă;

– să fie implementate acțiunile de corectare a sistemului de management pentru a evita repetarea accidentelor de muncă.

Rapoartele elaborate de agențiile externe de investigații (inspectorate sau instituții de asigurări sociale) trebuie luate în considerare în același mod ca și anchetele interne, ținând cont de aspectele de confidențialitate.

Auditul, procedură adecvată și eficientă

Efectuarea de audituri periodice indică dacă sistemul de management SSM este adecvat și eficient în protejarea securității și sănătății lucrătorilor și în prevenirea incendiilor.

SSM Neamț vă ajută să elaborați o politică și un program de audit în urma căruia este desemnată competența auditorului, sfera auditului, frecvența și metodologia de audit, precum și raportarea rezultatelor.

Auditul ar trebui să acopere:

  • politica SSM;
  • participarea muncitorilor;
  • responsabilitate, competență și pregătire a lucrătorilor;
  • documentația sistemului de management;
  • comunicarea, planificarea, dezvoltarea și implementarea sistemului;
  • pregătirea și răspunsul în situații de urgență;
  • măsuri de prevenire și control;
  • monitorizarea și măsurarea performanței de lucru;
  • îmbunătățirea continuă a sistemului de management.

Concluziile auditului:

Concluziile auditului ar trebui să indice dacă elementele implementate ale sistemului de management al SSM sunt eficiente în îndeplinirea politicilor și obiectivelor SSM ale organizației.

Încheierea auditului promovează participarea deplină a lucrătorilor și prezintă rezultatele evaluării performanței SSM. Urmările ar însemna îndeplinirea obiectivelor de îmbunătățire continuă a practicilor SSM și permit organizației să realizeze conformitatea cu legile și reglementările naționale.

Auditurile trebuie să fie efectuate de persoane competente interne sau externe organizației, independente de activitatea auditată.

Consultarea privind selecția auditorului și toate etapele auditului la locul de muncă, inclusiv analiza rezultatelor, au legătură directă cu participarea angajaților.

Revizuirea sistemului de management

Evaluările strategiei de implementare a sistemului de management SSM pot indica dacă îndeplinește obiectivele de performanță planificate.

Concluziile evaluării arată dacă managementul SSM răspunde nevoilor generale ale organizației, în caz contrar fiind necesare modificări ale sistemului, inclusiv ale politicilor și obiectivelor SSM.

Trebuie identificate acțiunile de remediere a oricăror deficiențe în timp util, de adaptare a altor aspecte ale structurii de management a organizației și măsurarea performanței.

Părțile implicate sunt decisive în planificarea semnificativă și îmbunătățirea continuă prin urmărirea evaluărilor anterioare. Astfel este înregistrat progresul către obiectivele organizației SSM Neamț.

Condiții pentru o bună evaluare

Evaluarea managementului ar trebui să ia în considerare:

– rezultatele accidentelor de muncă, a stării de sănătate, a bolilor și investigatiilor incidentelor;

– monitorizarea și măsurarea performanței;

– activitățile de audit anterioare;

– eventualele schimbări în structura organizațiilor.

Concluziile evaluării manageriale trebuie înregistrate și comunicate oficial persoanelor responsabile ale sistemului de management, astfel încât acestea să poată lua măsurile corespunzătoare, și comitetului de securitate și sănătate în muncă.

Primiți ajutor contactând echipa SSM Neamț

Pentru a afla care sunt măsurile de prevenire a accidentelor și ce aveți de făcut pentru evitarea întâmplării evenimentelor nefericite, contactați echipa SSM Neamț, prin reprezentanții acestora.

Noi vă oferim siguranța evitării oricăror neplăceri în cazul unui control ITM.

Sună acum pentru a afla toate aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă!