SSM Mediaș

SSM MediașSSM Mediaș desfășoară acțiuni de informare în cadrul companiilor pentru angajații noi, pentru cei care își schimbă funcția sau pentru lucrătorii temporari. Programele de instruire sunt obligatorii pentru a reduce sau chiar elimina orice riscuri profesionale.

Obiectivele SSM Mediaș pentru bunăstarea la locul de muncă

Bunăstarea la locul de muncă ține de pregătirea muncitorilor pentru posturile pe care le ocupă. Informațiile și instruirea oferite de angajator la recomandarea SSM Mediaș vizează utilizarea produselor periculoase, echipamentele de manipulare și sarcini care necesită o vigilență specifică.

Codul Muncii vă cere să luați toate măsurile necesare pentru a proteja angajații, adică sănătatea fizică și psihică a acestora. Obligația de securitate în muncă acoperă mai multe elemente și anume:

  • Riscuri profesionale (determinare, evaluare și prevenire).
  • Sănătatea și securitatea lucrătorilor.
  • Organizarea mijloacelor de lucru adaptate.

Garanția de sănătate și securitate a lucrătorilor nu se mai limitează doar la implementarea măsurilor de securitate pentru evitarea accidentelor în îndeplinirea atribuțiilor lor. Într-adevăr, prin prevederile jurisprudenței, această acoperire se extinde și la protecția angajaților sub toate aspectele pentru a le garanta sănătatea fizică și psihică.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Mediaș efectuează evaluarea riscurilor

În calitate de angajator responsabil, trebuie să garantați protecția salariaților împotriva riscurilor profesionale (pericole fizice, riscuri psihosociale, etc.). Cea mai bună soluție pentru eliminarea acestor riscuri rămâne prevenirea.

Aceasta înseamnă că, în calitate de angajator, aveți o obligație de îndeplinit față de lucrătorii dumneavoastră (stil de viață, echipamente, etc.). SSM Mediaș oferă echipamente de siguranță în conformitate cu reglementările în vigoare.

Acțiunile de prevenire a riscurilor profesionale se bazează pe câteva principii și anume:

  • Eliminați toate riscurile posibile: eliminați toți factorii care expun angajatul la pericol.
  • Evaluați riscurile: identificați pericolele și analizați riscurile, repercusiunile acestora asupra vieții victimei și a companiei.
  • Eliminați riscul la sursă: stabilirea unor acțiuni preventive chiar de la proiectarea echipamentului, a locului de muncă și a mijloacelor de intervenție.
  • Alegeți echipamentul potrivit: îmbunătățiți siguranța angajaților prin alegerea unui echipament de încredere.
  • Implementați acțiunile preventive menționate mai sus: monitorizați fiecare angajat, acordând atenție detaliilor (protecție colectivă și/sau individuală) și favorizând reorganizarea muncii.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Mediaș

Armonizarea muncii permite angajatului să evite expunerea la pericole. SSM Mediaș vă oferă soluții pentru a vă reorganiza orarele de lucru, a utiliza utilajele sau mijloacele tehnice pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale angajaților și a reduce riscurile profesionale.

De asemenea, trebuie adaptată activitatea la inovațiile tehnologice pentru a îmbunătăți gestionarea sarcinilor.

Furnizarea către angajați a echipamentelor performante sau recrutarea de personal cu înaltă calificare nu sunt suficiente pentru a elimina toate riscurile de accidente.

Dacă utilizarea echipamentelor de protecție furnizate de SSM Mediaș îmbunătățește condițiile de execuție, organizarea spațiului în cadrul companiei joacă un rol considerabil în prevenirea riscurilor.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

O bună organizare de afaceri trece, de exemplu, prin implementarea unui plan de măsuri de securitate și sănătate în muncă în urma căruia sunt comunicate regulile de organizare.

Pe lângă optimizarea spațiului și a mișcării, semnalizarea eficientă a situațiilor de pericol este la fel de esențială. Într-adevăr, este important ca muncitorii din unitate să fie avertizați asupra zonelor periculoase și că accesul este interzis.

SSM Mediaș recomandă instalarea de bare de viteză, semne sau coduri de culori, semnalizări care trebuie să fie clare și înțelese de toți.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Nerespectarea obligațiilor în materie de securitate și sănătate expune angajatorul la răspundere civilă și penală. Pentru asigurarea protecției, salariatul poate acționa în justiție angajatorul în cazul în care acesta din urmă își omite obligațiile legale de siguranță în temeiul Legii nr.319/2006 privind protecția muncii.

Codul penal în vigoare autorizează și urmărirea penală a angajatorului în cazul nerespectării obligațiilor sale de garantare a protecției salariaților. Această infracțiune se pedepsește cu închisoare sau cu amenzi consistente.

SSM Mediaș întocmește documentația pentru orice situație de control din partea instituțiilor abilitate.

Contactați echipa noastră care vă garantează zero amenzi în orice situație dificilă!