SSM Măcin

SSM MăcinSSM Măcin vă recomandă un set de măsuri preventive care trebuie luate pentru ca locul de muncă să fie sănătos și sigur. Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) indică un set de condiții ideale pentru securitatea, sănătatea și bunăstarea lucrătorilor la locul de muncă.

SSM Măcin realizează aceste lucruri prin adoptarea unor măsuri specifice de prevenire și protecție, în scopul evitării sau minimizării expunerii lucrătorilor la riscurile asociate muncii lor, reducerea sau eliminarea accidentelor și bolilor profesionale.

Obiectivele SSM Măcin pentru bunăstarea la locul de muncă

Conform legilor SSM, angajatorii au datoria de a avea grijă în mod rezonabil de siguranța angajaților lor. Reglementările Legii nr.319/2006 adaugă, de obicei, alte sarcini specifice și creează texte cu puterea de a reglementa diverse probleme de securitate: detaliile variază de la o organizație de muncă la alta.

Cercetarea și reglementarea în domeniul securității și sănătății în muncă sunt fenomene relativ recent. Pe măsură ce mișcările muncitorești s-au dezvoltat, ca răspuns la preocupările forței de muncă în urma revoluției industriale, sănătatea muncitorilor a căpătat proeminență ca problemă legată de muncă.

Obiectivul principal al SSM Măcin în managementul securității și sănătății în muncă este implementarea unor măsuri preventive și de protecție pentru a face locurile de muncă sigure și sănătoase, astfel încât să se evite sau să se reducă expunerea lucrătorilor (dar și a clienților și vizitatori) la riscurile asociate.

În unele țări, organismele care se ocupă de aceste probleme la locul de muncă își extind domeniul de acțiune pentru a include aspecte ale vieții de zi cu zi (de exemplu, acasă și activități recreative).Manusi Spuma Nitril CT HR

SSM Măcin efectuează evaluarea riscurilor

În timp ce munca oferă multe beneficii economice și de altă natură, ea prezintă, de asemenea, o gamă largă de pericole pentru sănătatea și securitatea oamenilor la locul de muncă.

Acestea includ substanțe chimice, agenți biologici, factori fizici, condiții ergonomice adverse, alergeni, o rețea complexă de riscuri de siguranță și o gamă largă de factori de risc psihosocial.

SSM Măcin efectuează evaluarea riscurilor pentru că accidentele pot avea consecințe dezastruoase pentru angajați și companii, acordând maximă importanță asigurării securității și sănătății lucrătorilor.

Munca în construcții este una dintre cele mai periculoase activități din lume, provocând mai multe accidente mortale decât orice altă industrie. Rata accidentelor mortale în rândul muncitorilor din construcții a fost de aproape trei ori mai mare decât a tuturor celorlalți lucrători.

Căderile sunt una dintre cele mai frecvente cauze ale rănilor fatale și nefatale în rândul lucrătorilor din construcții. Echipamente de siguranță adecvate, cum ar fi curele și balustrade, și proceduri precum asigurarea scărilor și inspectarea schelelor, pot limita riscul accidentelor la locul de muncă în industria construcțiilor.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Măcin

SSM Măcin identifică factorii de organizare a muncii și expunerii psihosociale, chimice și fizice care pot apărea ca riscuri pentru sănătate. Ratele de prevalență pentru expunerea la pericole fizice și chimice au fost deosebit de ridicate pentru sectorul construcțiilor.

SSM Măcin efectuează implementarea și supravegherea reglementărilor de securitate la locul de muncă bazându-se pe activitatea Ministerului Muncii și a organelor de asigurări sociale. Ministerul Muncii implementează politici de prevenire și întocmește regulile de ordine publică.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Aplicarea regulilor referitoare la măsurile SSM este garantată în primul rând de Inspectoratul Muncii, organizat în diferite secții teritoriale.

O serie de pericole fizice și chimice cu rate de prevalență ridicate în sectorul construcțiilor au fost munca frecventă în aer liber și expunerea pe scară largă la vapori, gaze, praf sau fum. Dintre lucrătorii nefumători, o parte importantă a fost afectată de expunerea la fumatul pasiv.

Pentru exercitarea funcțiilor de control, inspectorii ITM Măcin au dreptul de a accesa locul de muncă, de a solicita documentele referitoare la măsurile SSM implementate, de a dispune analize, măsurători și inspecții tehnice.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

În cazul încălcării obligațiilor impuse de lege, inspectorul, după caz, reamintește celui angajatorului obligațiile care îi revin și dispune încetarea încălcării regulamentelor de securitate și sănătate în muncă.

SSM Măcin că poate ajuta în întocmirea documentației solicitate în cazul unui control, ajutându-vă să evitați amenzile usturătoare în cazul nerespectării legislației SSM.

Contactați echipa SSM Măcin prin intermediul formularului de ofertă!