SSM Glina

SSM GlinaSSM Glina efectuează sau dispune efectuarea de verificări periodice ale echipamentelor individuale de protecție (EIP) pentru ca orice defecțiune susceptibilă să fie depistată la timp și să nu fie cauza unor situații periculoase.

Uneori este mai periculos să porți echipament de protecție prost întreținut sau defect decât să nu-l porți. Lucrătorii cred că sunt protejați atunci când în realitate nu sunt.

Obiectivele SSM Glina pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Glina recomandă o întreținere adecvată a echipamentului individual de protecție, eficacitatea echipamentului putând fi astfel garantată. Această întreținere ar trebui să includă inspecția, îngrijirea, curățarea, repararea și depozitarea corespunzătoare.

În urma acestor verificări se urmăresc câteva obiective:

  • Asigurarea stării bune a EIP în service și în stoc, în conformitate cu instrucțiunile de revizie incluse în manual.
  • Asigurarea că sunt respectate instrucțiunile de depozitare incluse în manualul de instrucțiuni.
  • Luarea măsurilor necesare pentru ca la sfârșitul duratei de viață sau la data de expirare a EIP, definită de producător, acestea să fie eliminate și înlocuite în timp util.

Unele echipamente necesită o verificare anuală obligatorie. Rezultatele acestor verificări trebuie înregistrate în documentația întocmită de SSM Glina.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Glina efectuează evaluarea riscurilor

Angajații sunt obligați să respecte instrucțiunile (reguli interne, memorii, instrucțiuni) care le-au fost date de angajatorul lor la recomandarea SSM Glina. Angajații trebuie să se asigure că utilizarea EIP este în conformitate cu scopul propus și este rezervată exclusiv pentru uz profesional.

Pentru evaluarea riscurilor, utilizatorii echipamentului individual de protecție sunt obligați să:

-să respecte condițiile de utilizare, depozitare și întreținere specificate în instrucțiunile emise de producător și în instrucțiunile de utilizare întocmite de angajator;

-să raporteze echipamentele defecte sau învechite.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Glina

Purtarea echipamentului individual de protecție reprezintă uneori o constrângere pentru angajați, iar aceștia din urmă sunt uneori reticenți în a-l folosi cu scuzele de disconfort în muncă, de aspectul estetic. De aceea, SSM Glina consideră că este foarte important să fie implicați angajații în alegerea celei mai potrivite protecții.

Când mai multe tipuri de echipamente sunt purtate împreună, trebuie luate în considerare și interacțiunile. Flexibilitatea este recomandată în alegerea echipamentelor, în măsura în care respectă standardele. Alegerea EIP rezultă întotdeauna din cel mai bun compromis posibil între cel mai înalt nivel de siguranță care poate fi atins și necesitatea îndeplinirii sarcinii sale în condiții de confort maxim.

Echipamentele de protecție personală variază de la căști de protecție la pantofi de protecție, inclusiv ochelari de protecție, măști de protecție respiratorie, dopuri de urechi, mănuși, îmbrăcăminte de protecție, hamuri.

Acestea sunt destinate să protejeze împotriva riscurilor la o stație de lucru. Expunerea pielii sau a respirației la un agent chimic sau biologic, căldură, radiații, zgomot, strivire, șoc, electrocutare sunt posibile cauze ale incidentelor.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Echipamentul individual de protecție face obiectul a numeroase inovații, în special prin utilizarea de materiale noi, mai ușoare și mai rezistente. SSM Glina dă exemplu căștile de protecție, mănușile și pantofii, care sunt fabricate din „materiale respirabile” pentru a îmbunătăți confortul.

Unele articole de îmbrăcăminte sunt întărite cu teflon, care ajută la absorbția mai bună a șocurilor. Pentru mănuși sunt preferate anumite materiale în funcție de utilizarea prevăzută: latex pentru chimicale, neopren pentru acizi și anumiți solvenți, nitril pentru atacuri mecanice și hidrocarburi. La fel, cusăturile pantofilor sau a căștilor sunt studiate astfel încât să se evite frecarea.

Datorită acestor inovații constante, echipamentul individual de protecție este întotdeauna mai eficient, confortabil și estetic. Acesta este rezervat pentru uz personal, cu excepția cazului în care natura echipamentului și circumstanțele impun utilizarea succesivă a acestui echipament de către mai multe persoane.

În acest caz, SSM Glina se asigură că sunt luate măsuri pentru ca o astfel de utilizare să nu prezinte nicio problemă de sănătate sau de igienă.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Angajatorul este obligat să se asigure că echipamentul individual de protecție este utilizat corect. De aceea, acest echipament trebuie să fie:

  • Furnizat gratuit.
  • Adecvat riscurilor care trebuie prevenite și lucrărilor de efectuat.
  • Folosit în conformitate cu designul lor.
  • Verificat și întreținut periodic.
  • Modificat după expirarea datei de expirare sau deteriorare.

În cazul în care aceste obligații nu sunt îndeplinite, angajatorii pot fi sancționați cu amenzi sau chiar pedepse penale. SSM Glina este autorizată să verifice periodic conformitatea echipamentelor și să acorde asistență pentru punerea în legalitate.

Obțineți ajutor de la echipa SSM Glina pentru ca afacerea dumneavoastră să prospere!