SSM Dascălu

SSM DascăluSSM Dascălu întreprinde acțiuni în implementarea măsurilor de securitate și sănătate a angajaților, în special a prevenirii apariției incendiilor și exploziilor la locurile de muncă. Aceste acțiunile se referă în special la stabilirea marcajelor și semnalizărilor adecvate, la gestionarea controlată a implementării produselor, la formarea și informarea oamenilor cu privire la instrucțiunile de securitate și procedurile în vigoare, la organizarea, evacuarea și intervenția echipelor interne de urgență.

Obiectivele SSM Dascălu pentru bunăstarea la locul de muncă

Marcajul și semnalizarea ce urmează a fi puse în aplicare în unitate îndeplinesc anumite obligații normative, care definesc în special delimitarea zonelor de risc, instalarea iluminatului de siguranță. SSM Dascălu întocmește planurile de evacuare actualizate la zi și afișate.

Personalul trebuie să fie informat și instruit în mod regulat pentru a dobândi reflexele potrivite și comportamentul adecvat în cazul unui incendiu. Instruirea si informarea personalului în domeniul securității la incendiu conștientizează muncitorii cu privire la riscul de incendiu în unitate și prevenirea acestuia.

SSM Dascălu instruiește personalul în manipularea mijloacelor de stingere (stingătoare, furtunuri de incendiu) și organizează exerciții regulate de evacuare. Organizarea evacuării și intervenția echipelor interne de urgență sunt descrise în instrucțiunile de securitate la incendiu.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Dascălu efectuează evaluarea riscurilor

Prevenirea riscului de incendiu face parte din abordarea generală a prevenirii riscurilor profesionale. SSM Dascălu acționează pentru eliminarea cauzelor unui incendiu (acțiuni în special asupra produselor combustibile și a surselor de aprindere) prin implementarea măsurilor atât tehnice, cât și organizatorice.

Măsuri de prevenire a riscurilor sunt și limitarea importanței consecințelor umane și materiale, în special printr-o detecție eficientă care să permită intervenția la timp pentru evacuarea persoanelor și intervenția cu mijloace interne (stingător, furtun de incendiu) la declanșarea incendiului.

SSM Dascălu face o prioritate din evacuarea persoanelor și intervenția serviciilor de urgență.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Dascălu

Deoarece îndepărtarea tuturor combustibililor și a surselor de aprindere este dificil de realizat, este esențial să se ia măsuri pentru a reacționa rapid și eficient la declanșarea unui incendiu și pentru a limita efectele acestuia. SSM Dascălu urmărește aplicarea măsurilor de urgență:

-să faciliteze evacuarea persoanelor prezente sau să ofere siguranță persoanelor cu dizabilități care o solicită;

-limitează răspândirea incendiului;

-încurajează intervenția serviciilor de urgență.

Pentru a realiza aceste lucruri trebuie luate măsuri încă de la proiectarea și amenajarea locurilor de muncă și a situațiilor de lucru. SSM Dascălu efectuează procesul de evaluare a riscurilor, aplică măsurile tehnice, organizatorice și de informare a angajaților în scopul prevenirii incidentelor.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Pentru a pune la punct acțiunea de prevenire a riscului de incendiu și a o face durabilă, este esențial să se obțină implicarea întregului personal al companiei, de la conducerea generală până la muncitori.

Cele mai eficiente măsuri preventive sunt cele care se aplică începând cu proiectarea și construcția localului. Acestea permit garantarea unor bune condiții de evacuare, luarea în considerare mai bine a distanțelor de izolare, separare și siguranță pentru prevenirea sau limitarea răspândirii incendiului.

Prevenția trebuie să se aplice și la alegerea materialelor pentru a asigura stabilitatea structurii și a reduce emisia de gaze și fum în caz de dezastru. În plus, este necesar să se țină cont de evoluția previzibilă a companiei.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Planul de acțiune, în special în ceea ce privește riscul de incendiu, se bazează pe criterii specifice companiei (probabilitatea de apariție, gravitatea temută, frecvența expunerii personalului, numărul de persoane potențial vizate).

La finalul evaluării, angajatorul implementează o serie de măsuri preventive menite să reducă sau chiar să elimine riscul de incendiu sau consecințele acestuia. O abordare coordonată împreună cu angajatorii permite implementarea unui plan de monitorizare și de continuitate a afacerii.

SSM Dascălu face posibilă definirea priorităților și vă ajută la planificarea acțiunilor de prevenire și protecție împotriva incendiilor.

Pentru mai multe informații, consultați pagina de contact!