SSM Brănești

SSM BrăneștiSSM Brănești este acreditată să ajute organizațiile de muncă să măsoare, să monitorizeze și să evalueze performanța în materie de securitate și sănătate.

Performanța poate fi măsurată în raport cu standardele convenite pentru a dezvălui când și unde este necesară îmbunătățirea.

SSM Brănești implementează măsurile de siguranță în conformitate cu legislația muncii, Legea nr. 319/2006 privind protecția muncii.

Obiectivele SSM Brănești pentru bunăstarea la locul de muncă

SSM Brănești monitorizează permanent activitățile unei întreprinderi (oameni, proceduri și sisteme, inclusiv comportamentul și performanța individuală), aflând astfel cât de eficient funcționează sistemul de management al securității și sănătății.

Sunt specificate proceduri pentru prelevarea, manipularea și prelucrarea probelor.

Toate rezultatele cercetărilor efectuate sunt înregistrate de SSM Brănești în format fizic și electronic și sunt incluse în setul de documente solicitate în cazul unui control al instituțiilor de profil.

Dacă controalele eșuează, specialiștii noștri află de ce au eșuat, prin investigarea accidentelor, a stării de sănătate sau a condițiilor de lucru, care ar fi putut cauza prejudicii sau pierderi.

Obiectivele SSM Brănești în monitorizarea evenimentelor sunt determinarea cauzelor imediate ale performanței sub standarde, identificarea oricăror cauze și implicații în proiectarea și funcționarea sistemului de management al securității și sănătății.

Manusi Spuma Nitril CT HR

 

SSM Brănești efectuează evaluarea riscurilor

SSM Brănești evaluează riscurile de accidente la locul de muncă pe baza tuturor informațiilor disponibile, inclusiv:

 • Clasificarea evenimentelor care pot prezenta un pericol pentru sănătatea umană.
 • Informații privind bolile care pot fi contractate ca urmare a muncii angajaților.
 • Posibile efecte alergice sau toxice ca urmare a manipulării defectuoase a substanțelor periculoase.
 • Cunoașterea unei boli de care se constată că suferă un angajat și care are o legătură directă cu munca sa.
 • Orice recomandări care pot fi făcute de către angajator pentru a proteja sănătatea muncitorilor acolo unde aceștia sunt sau pot fi expuși riscului ca urmare a muncii lor.

Măsuri de precauție recomandate de SSM Brănești

Planul de măsuri de securitate și sănătate întocmit de SSM Brănești conține toate datele obținute în urma procedurilor de audit în fiecare loc de muncă. Datorită rezultatelor cercetării, sunt recomandate câteva măsuri de precauție:

 • Asigurați-vă că fiecare angajat are acces la informațiile din lista care se referă la el personal.
 • Asigurați-vă că angajații sau reprezentantul lor pentru siguranță (sau ambii) au acces la informații colective care nu identifică informații referitoare la niciun angajat individual.
 • Asigurați-vă că lista este pusă la dispoziție, la cerere, medicului de medicina muncii sau autorităților îndreptățite să efectueze controale sau unei persoane desemnate, în conformitate cu Legea din 2006 privind bunăstarea la locul de muncă.

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Lucrul în condiții periculoase necesită luarea de măsurile de igienă și de protecție individuală. Câteva măsuri corespunzătoare recomandate de SSM Brănești ar fi:

 • Este strict interzis consumul de alimente sau de lichide în orice locație dintr-un loc de muncă unde există riscul de accident.
 • Angajații au la dispoziție instalații adecvate de spălat și toaletă, care pot include spălarea ochilor și antiseptice pentru piele (sau ambele), în special în cazul lucrului cu substanțe periculoase.
 • Angajaților li se oferă echipament de protecție individual adecvat activităților prestate.
 • Orice echipament de protecție necesar este depozitat corespunzător într-un loc desemnat, verificat și curățat dacă este posibil, înainte și după fiecare utilizare, reparat, dacă este defect sau înlocuit, înainte de o altă utilizare.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Prin urmare, în cazul în care evaluarea riscurilor relevă că există un risc pentru securitatea și sănătatea angajaților din cauze diferite, angajatorul trebuie să le ofere cele mai bune condiții de muncă, inclusiv echipament de protecție individual.

Este datoria angajatorului să se asigure că măsurile SSM sunt eficiente și sunt puse la dispoziția angajaților atunci când este necesar. Nerespectarea acestor reguli pot dăuna afacerii dumneavoastră. Amenzile și sancțiunile primite fiind destul de drastice.

Contactați echipa SSM Brănești pentru a vă reprezenta în cazul controalelor ITM in Brănești!