SSM 1 Decembrie

SSM 1 DecembrieSSM 1 Decembrie prestează servicii administrative eficiente pentru orice tip de companie. Analiza de risc și cursuri de specialitate sunt efectuate de profesioniști acreditați în domeniile lor. Relația bună cu autoritățile este păstrată datorită contractelor de colaborare cu echipa noastră. Asistența în cazuri de urgență sau control garantează siguranța muncitorilor unei organizații.

Controlul riscurilor pentru sănătate, efectuat de SSM 1 Decembrie

Gestionarea securității și sănătății în muncă este o măsură cheie în ceea ce privește siguranța muncii, a costurilor de asigurare și în menținerea unui loc de muncă productiv. SSM 1 Decembrie poate evalua riscurile dintr-o organizație. Evitați astfel pierderea de vieți omenești, cazuri de boală a angajaților și chiar costurile financiare mult crescute. Din cauza incidentelor de la locurile de muncă, sunt afectați nu doar muncitorii, ci și familiile lor. Prin evaluarea riscurilor se creează locuri de muncă sigure și productive.

Instruirea personalului în probleme de SSM

O metodă de evitare a pericolelor este consultarea angajaților în problemele legate de securitate și sănătate. Managerii pot afla dacă practicile de lucru sunt sigure și care este comportamentul angajaților în cadrul unității.

Sunt eficiente măsurile de instruire a personalului despre pericolele la care sunt expuși și despre cum pot să se protejeze.

O atenție deosebită este acordată noilor angajați, fiind instruiți în conformitate cu reglementările de siguranță ale companiilor și cu procedurile de urgență. În funcție de specificul locului de muncă, angajații vor beneficia de instruire specifică.

SSM 1 Decembrie vă poate ajuta cu organizarea de cursuri de instruire, în funcție de nevoi, în orice perioadă a anului.

Obligații ale lucrătorilor

Conștientizarea responsabilităților poate face locurile de muncă sigure. Amintim câteva:

  • Respectați standardele de siguranță prevăzute în Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă!
  • Citiți indicațiile oferite la locul de muncă prin postarea de afișe și panouri de securitate și sănătate!
  • Folosiți responsabil echipamentul de protecție necesar în timpul lucrului!
  • Raportați supervizorilor sau angajatorului condițiile periculoase apărute la locul de muncă!

Păstrarea unui loc de muncă sigur depinde de dezvoltarea unui sistem de organizare a eforturilor de securitate și sănătate a angajaților. Obțineți ajutor contactând echipa SSM 1 Decembrie!

Îmbunătățirea continuă a măsurilor SSM

Identificarea punctelor forte din programul dumneavoastră reflectă modul în care este gestionată securitatea și sănătatea. Revizuirile făcute anual, identificarea și controlul pericolelor plus investigarea accidentelor sunt câteva măsuri de îmbunătățire a siguranței muncitorilor. De folos sunt înregistrările accidentelor, jurnalele de prim ajutor, tipurile de leziuni sau boli, utilizarea echipamentelor de protecție.

Măsuri SSM eficiente

-chestionarea angajaților;

-examinarea rapoartelor de inspecție;

-actualizarea cunoștințelor despre noile reglementări SSM;

-inspectarea locului de muncă pentru depistarea posibilelor pericole (SSM 1 Decembrie vă poate ajuta să cercetați riscurile);

-localizarea condițiilor periculoase cu ajutorul listelor de verificare;

-prelevarea de probe de aer și zgomot în locurile unde muncitorii pot fi expuși condițiilor periculoase.

Cum puteți controla pericolele?

  • După identificarea pericolelor, puteți lua măsurile necesare controlului și îndepărtării lor.
  • Clasificarea pericolelor este făcută în funcție de gravitatea rănilor sau a bolilor. Pentru corectarea celor mai periculoase, puteți face planuri pe termen lung.
  • Analiza riscurilor (efectuată de SSM 1 Decembrie) identifică cel mai bun mod de corecție.
  • Stabiliți care sunt cele mai bune practici pentru compania dumneavoastră.
  • Efectuați controale tehnice sau administrative pentru eliminarea sau reducerea pericolelor. Folosiți instrumente, instalații și echipamente de lucru sigure.

Costuri suplimentare pentru încălcarea legilor SSM

Regulamentul de securitate și sănătate în muncă prevede măsuri de penalizare în cazul nerespectării legislației. Cei care încalcă legile SSM sunt răspunzători cu recuperarea costurilor cu inspecția, investigarea și luarea a măsurilor de aplicare. Consecințele pot fi și mai dure prin aplicare măsurilor de urmărire penală. Reputația firmei poate fi serios afectată prin nerespectarea problemelor de sănătate.

Amenzile în cazul neîntocmirii planului de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor, sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei!

Contactați echipa SSM 1 Decembrie pentru a primi ajutor în luarea măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice!