SSM POPESTI-LEORDENI

Sănătate si Securitate in Muncă POPESTI-LEORDENI (SSM POPESTI-LEORDENI)

Securitatea și sănătatea în muncă  POPESTI-LEORDENI (SSM POPESTI-LEORDENI) este un obiectiv important pentru lucrători. Aceștia petrec majoritatea timpului la locul de muncă, și este important să îndeplinească orice activitate in condiții de protecție. Orice companie trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

SSM POPESTI-LEORDENI studiază tentințele bolilor și a accidentelor și implementează strategii și reglementări pentru prevenirea acestora. Domeniul de aplicare este larg, cuprinzând o mare varietate de discipline .

Legea privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM POPESTI-LEORDENI) a fost adoptată pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase atît pentru bărbați, cît și pentru femeile care lucrează. Angajatorii au obligații legale de a asigura un loc de muncă sigur și sănătos pentru angajații lor în primă instanță.

Mai jos, sunt cîteva exemple de drepturi pe care angajații au datoria să le respecte

Drepturile angajaților din POPESTI-LEORDENI:

• anunță angajatorul despre orice îngrijorare cu privire la sănătatea și siguranța la locul de muncă;
• părăsesc zona de lucru dacă există îngrijorări rezonabile cu privire la siguranta lor;
• contactează autoritatea competentă dacă angajatorul refuză să se adreseze preocuparii lor;
• riscurile pentru sănătate și siguranță controlate corespunzător;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!