SSM Neamt

SSM Neamț
SSM Neamț

SSM Neamț

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Neamț ( SSM Neamț) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Neamț putem diminua efectul.  

Protecția de acțiunea nocivă a prafului se efecuează printr-un șir de măsuri și procede, spre exemplu:

  • Amplasarea depozitelor de materiale pulverulente, concasoarelor, ciururilor și altor utilaje;
  • Mecanizarea și automatizarea proceselor de producție însoțite de praf cu control și dirijare automată sau de la distanță;
  • Ermetizarea utilajului, amplasarea lor în afara zonelor de lucru ;
  • Inlocuirea procedeelor uscate de prelicrare a materialelor ce scot praf cu procedee umede ;
  • Amenajarea instalațiilor aspirative locale în locurile de formare a prafului;
  • Blocarea automată a demaroarelor instalațiilor tehnologice și utilajuluui;

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Neamț presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Neamț duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Aceste metode, mijloace tehnice și procedee poartă un caracter de protecție colectiv atât a muncitorilor, cât și a utilajului de producție.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Neamț ( SSM Neamț) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Surse de zgomot și vibrații în activitățile de construcții

Pe șantierele de construcții și la înteprinderile din domeniul construcțiilor, un șir de procese tehnologice și lucări sunt însoșite de zgomot și vibrații. Surse de zgolot și vibrații intensive sunt mașinile și mecanismele cu mase neechilibrate în mișcare de turație.

Către aceste surse pot fi atribuite compresoare, pompe, elemente de ventilație, conducte pentru transportarea lichidelor, suflante de gaze…etc.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM Neamț ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Neamț, este considerată timp de muncă.