SSM MOGOSOAIA

Sănătate si Securitate in Muncă MOGOSOAIA (SSM MOGOSOAIA)

Securitatea si sănătatea în muncă MOGOSOAIA (SSM MOGOSOAIA), are ca scop ansamblul de activități prin asigurarea celor mai bune conditii in desfășurarea procesului de muncă.

Ex: sănătatea lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, apărarea vieții, a integrității fizice si psihice..etc.

SSM MOGOSOAIA

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM MOGOSOAIA presupune o sarcină obligatorie, iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Aceasta are scopul de a asigura cele mai bune condiții pentru o muncă productivă.

SSM MOGOSOAIA ajută la prevenirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice în timpul sarcinii de muncă.

Prin securitate si sanatate in munca (SSM MOGOSOAIA) se aduc beneficii atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii MOGOSOAIA reprezintă o parte importantă din conceptul managerial.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!