SSM Maramures

SSM Maramureș
SSM Maramures

SSM Maramures

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Maramureș (SSM Maramures) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Normativele igienice CMA (concentrația maximă admisă) și cvc (concentrație vremelnic coordonată).  Conținutul substantelor chimice în mediile de trai ale omului (aerul zonei de munca, al localităților, în apă, sol, produsele alimentare) sunt stabilite de lege.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Maramureș putem diminua efectul.  Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  (SSM Maramureș), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.

Clasificarea condițiilor de muncă la lucrările cu substanțe chimice dăunătoare se efectuează în conformitate cu -Criteriile igienice de apreciere și clasificare a condițiilor.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Maramureș presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Maramureș duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Maramureș, este considerată timp de muncă.

Măsurile și mijloacele de protecție

Pentru prevenirea graului de influență asupra organismului uman sunt folosite următoarele metode :

  • Amenajarea sistemelor de ventilație ;
  • Ermatizarea utilajului în care circulă S.N.;
  • Purificarea aerului prin sisteme cu interacțiune chimică;
  • Mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice ;
  • Înlocuoirea S.N. cu alte substanțe mai puțin nocive;
  • Folosirea mijloacelor individuale de protecție ( măști de gaze , ochelari de protecție, mănuși de latex );