SSM Iasi

SSM Iași
SSM Iași

SSM Iași

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Iași ( SSM Iași) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

Microclimatul aerului zonei de muncă și metabolismul termin la om

Activitatea biologică normală a organismului și înalta lui capacitate de muncă sunt posibile numai atunci când, evitând eforturile de supreincordare în organism. Se menține echilibrul termic, adică echilibrul dintre cantitatea de energie produsă ți cantitatea de energie cedată mediului înconjurător.

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Iași ( SSM Iași) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Iași putem diminua efectul.  

Inrăutățirea condițiilor de cedare a căldurii are ca urmare acumularea acesteia în organism și supraîncăzirea lui, iar uneori chiar și socul termic. Pierderea excesivă de căldură provoacă răcirea organismului, afecțiuni și degerături.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Iași presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Iași duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Producerea căldurii de către organism depinde de condițiile termice ale mediului inconjurător , care sunt determinate de temperaturî, umiditatea, viteza deplasării aerului și de energia raduabtă. Pentru ca acești factori meteorologici luați în ansamblu influențează schimbul caloric al organismului.

În condiții normale omul pierde circa 85% din căldură prin piele, iar 15% pentru încăzirea produselor alimentare. Din cele 85% de căldură cedată ărin piele, aproximativ 30% se pierd prin convecție.

Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă ( SSM Iași) se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice. Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Iași, este considerată timp de muncă.