SSM IASI

Securitate si Sănătate în Muncă IASI (SSM IASI)

Conform legislației române, „angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”, însă orice angajat, mai ales dacă este reprezentant al unei organizații sindicale, are responsabilități pentru păstrarea sănătății și securității colectivului în care activează sau pe care îl reprezintă.

SSM IASI amintește că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli. Mai mult, studiile de caz relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Securitatea și sănătatea în muncă IASI (SSM IASI) aduce beneficii atât pentru angajat, cât și pentru angajator. În trecut, angajatul era privit ca o piesă care creștea productivitatea muncii. O unealtă, sau un simplu mecanism care întreținea starea de eficiență. Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii IASI reprezintă o parte importantă din conceptul managerial.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!