SSM Gorj

SSM Gorj
SSM Gorj

SSM Gorj

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Gorj ( SSM Gorj ) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM Gorj putem diminua efectul.  

Normarea componentelor microclimatului la posturile de lucru

Microclimatul la posturile de lucru este determinat de temperatura și umiditatea aerului, viteza curenților de aer și de rediațiile calorice.

Condițiile de microclimat la posturile de lucru trebuie să asigure menținerea echilibrului termic al prganismului uman, corespunzător cu nivelul activității desfășurate.Magazinare de energie, pe care le suferă substanțele dintr-un organim.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Gorj presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Gorj duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Metabolismul bazal – cantitatea de calorii produse într-o oră, în condiții de repaus al organismului. Raportat la un metru pătrat din suprafața corpului. Componentele microclimatului la posturile de lucru se normează în raport cu metabolismul organismului uman. Prin metabolism se înțelege ansamblul de procese complexe de sinteză.

Limitele minime și maxime ale temperaturii și vitezei curenților de aer la posturile de lucru totate cu dusuri de aer sunt prezente.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Gorj ( SSM Gorj) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.Instruirea lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă  ( SSM Gorj  ), se efectuează la cerere la punctul de lucru al angajatorului, în timpul programului de lucru, cu sau fara aplicatii practice.