SSM Dolj

SSM Dolj
SSM Dolj

 

SSM Dolj

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Dolj ( SSM Dolj ) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

În sistemul  “ omul-activitatea de muncă  “ factorii de risc pot fi dependenți de:

 1. Executant ( lucrător, funcționar );
 • Executare defectuoasă de operații;
 • Nesincronozări de operații ( întârzieri, devansări ) ;
 • Efectuare de operații neprevăzute prin sarcina de muncă;
 • Comunicări accidentogene;
 • Omierea unor operații ;
 • Conținut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerințele de securitate ( operații, reguli, procente) ;
 • Sarcina sub/supradimensionată în raport cu capacitatea executantului;

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Dolj ( SSM Dolj) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

2.Sarcina de muncă

 • Solicitare fizică;
 • Solicitare psihică ( ritm de muncă mare, decizii dificile în timp scurt ) ;
 • Mișcări funcționale ale echipamentelor tehnice ( organe de mașini în mișcare, curgeri de fluide..) ;
 • Autodeclanșări sau autoblocări contraindicate ale mișcărilor funcționale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor;
 • Deplasări sub efectul gravitației ( alunecare, rostogolire, rulare pe roți ) ;
 • Deplasări sub efectul propulsiei ( proiectare de corpuri sau particule, deviere de la traiectoria normală, balansare) ;
 • Suprafețe sau contururi periculoase ( înțepătoare, tăioase ) ;

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Dolj presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă. SSM Dolj duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Dolj, este considerată timp de muncă.

3.Facrori de risc termic

 • Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafețelor;
 • Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafețelor;
 • Flăcări, flame;

4. Factori de risc electric

 • Curentul electric ( atingere directă, atingere indirectă, tensiune la pas ) ;
 • Electricitatea statică ( transportarea pneumatică a materialelor pulverulente, mestecarea, sfărâmarea materialelor pietroase ) ;
 • Electricitatea atmosferică;