SSM DEVA

Securitate si Sănătate în Muncă Deva (SSM DEVA)

SSM DEVA amintește că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli. Mai mult, studiile de caz în DEVA relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Mai jos, sunt cîteva exemple de responsabilități pe care angajații au datoria să le respecte

Responsabilitățile angajaților DEVA :

• participă la instruirea adecvată;
• respectă politicii de sănătate și siguranță a angajatorului;
• utilizează corespunzător fiecare echipament de protecție;
• raportează orice leziune sau boală care i-ar pune in pericol;
• raportează angajatorului orice problemă legată de sănătate care ar putea afecta performanța la locul de muncă;

Pentru alte informatii contactați-ne acum!