SSM BUFTEA

Sănătate si Securitate in Muncă BUFTEA (SSM BUFTEA)

SSM BUFTEA are intentia de a preveni bolile, rănile și decesele cauzate în condițiile de muncă. Accidentele pot include vătămări grave atît pe șantier cât și în afara acestuia. Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă este de a reduce riscul de accidentări/îmbolnăviri a lucrătorilor.

Prin Sănătate si securitate in munca Buftea (SSM BUFTEA) amintim că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli. O bună gestionare SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Legea privind securitatea și sănătatea în muncă

Legea privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM Buftea) a fost adoptată pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase atît pentru bărbați, cît și pentru femeile care lucrează în diverse spații. Angajatorii au obligații legale de a asigura un loc de muncă sigur și sănătos pentru angajații lor în primă instanță.

Securitatea si sănătatea în muncă Buftea (SSM Buftea), este ansamblul de activități ce are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfășurarea procesului de muncă.

Ex: sănătatea lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, apărarea vieții, a integrității fizice si psihice..etc.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!