SSM BUFTEA

Sănătate si Securitate in Muncă BUFTEA (SSM BUFTEA)

SSM BUFTEA are intentia de a preveni bolile, rănile și decesele cauzate în condițiile de muncă. Accidentele pot include vătămări grave atît pe șantier cât și în afara acestuia. Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă este de a reduce riscul de accidentări/îmbolnăviri a lucrătorilor.

Prin Sănătate si securitate in munca Buftea (SSM BUFTEA) amintim că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli. Mai mult, studiile de caz din BUFTEA relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Securitatea si sănătatea în muncă Buftea (SSM Buftea), este ansamblul de activități ce are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfășurarea procesului de muncă.

Ex: sănătatea lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, apărarea vieții, a integrității fizice si psihice..etc.

Pentru alte informatii contactați-ne acum!