SSM Braila

SSM BRĂILA
SSM BRĂILA

SSM Brăila

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Brăila (SSM Brăila) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.

În conformitate cu legea SSM, instruirea conducătorilor unităților, specialiștilor, lucrătorilor si reprezentanților cu răspunderi specifice în acest domeniu se efectuează imediat după numirea lor în funcție. Cel puțin o dată în 24 de luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecție.

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Brăila presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigurarea cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă.

SSM Brăila duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Conducătorii unităților care nu și-au asumat atribuțiile lucrătorilor desemnați, vor urma cursul de instruire în domeniul SSM. Conținut minim și o durată de cel puțin 8 ore. Cei care și-au asumat atribuțiile lucrătorilor desemnați și lucrătorii desemnați vor urma cursul de instruire în domeniul SSM.

În orice mediu de lucru, condițiile reale de muncă conduc la accidentare sau  îmbolnăvire a lucrătorilor, de acea prin SSM putem diminua efectul.

Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM, este considerată timp de muncă.

Cursurile de instruire în domeniul SSM vor finaliza cu verificarea cunoștințelor însușite, rezultatele cărora vor fi consemnate într-un proces verbal. Acesta se va păstra la serviciul extern de protecție și prevenire cel puțin 24 de luni de la data absolvirii cursului de instruire.

Absolvirea cursurilor de instruire în domeniul SSM se va atesta prin certificate de absilvire, eliverate de serviciile externe de protecție si protejare.