PSI BACAU

PREVENIRE ȘI STINGERE INCENDII BACAU

SSM-SSM ofera servicii de Prevenire si Stingere Incendii BACAU (PSI BACAU). Pentru detalii legate de situatii de urgenta BACAU, contactati-ne!

Deoarece ne dorim ca afacerile colaboratorilor nostrii sa fie bine protejate, serviciile noastre de PSI BACAU respecta Legislatia în vigoare si sunt complementare cu serviciile de SSM si Protectia Mediului.

Cu mult profesionalism si proactivitate, realizam instruirea personalului prin aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de activitati si de riscurile identificate. Prevenirea si Stingerea Incendiilor BACAU constituie un capitol important in dezvoltarea unei afaceri astfel ca, fiecare pas din cadrul acestui proces il parcurgem corect si eficient.

Serviciile PSI BACAU includ:

DOCUMENTATIE:

 • Intocmirea documentatie de PSI BACAU conform L307/2006 si a Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor.
 • Intocmirea de instructiuni proprii specifice pentru Prevenire si Stingerea de Incendii BACAU;
 • Propunerea de achizitii a echipamentelor de prima interventie necesara unitatii pentru Prevenirea si Stingerea de Incendii;
 • Propunerea de decizii privind Prevenirea si Stingerea de Incendii la nivelul unitatii;
 • Organizarea Apararii Impotriva Incendiilor;
 • Elaborarea documentelor tehnice de lucru si a instructiunilor proprii in domeniul Prevenirii si Stingerii de Incendii;
 • Stabilirea riscurilor de incendiu, respectiv a masurilor tehnice si organizatorice de aparare impotriva acestora;
 • Aducerea la cunostinta a modificarilor legislative aparute in domeniul Prevenirii si Stingerii de Incendii;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
 • Elaborarea de tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirilor periodice, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul Prevenirii si Stingerii de Incendii, si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.

Costul documentatiei se achita o singura data, la semnarea Contractului de Prestari Servicii, si difera in functie de gradul de complexitate al lucrarii.

ASISTENTA PERIODICA PSI BACAU:

 • Oferirea de consultanta legislativa;
 • Instruirea introductiv generala P.S.I. noilor angajati;
 • Efectuarea instructajului periodic P.S.I.;
 • Efectuarea instructajului periodic suplimentar P.S.I.;
 • Testarea cunostintelor minime P.S.I. la angajare si periodic (anual);
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I;
 • Asistenta in completarea Fiselor de P.S.I.
 • Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre organele de control, cu prilejul vizitelor de control;
 • Monitorizarea verificarilor periodice ale sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire incendii;
 • Intocmirea planului PSI de actiune in caz de incendiu;
 • Intocmirea deciziilor specifice PSI;
 • Intocmirea planului PSI de interventie;
 • Intocmirea necesarului de mijloace tehnice PSI;
 • Realizarea de marcaje specifice PSI;
 • Asistenta pe timpul controalelor PSI;

Suplimentar, oferim si servicii de Protectie Civila

 • Intocmirea documentatie de Protectie Civila;
 • Alocarea Celulei de Urgenta;
 • Instruirea salariatilor cu privire la actiunile de efectuat in caz de calamitati naturale.

Pentru mai multe informatii legate Prevenirea si Stingerea Incendiilor, contactati-ne!