HR Curtea de Argeș (Resurse Umane Curtea de Argeș)

HR Curtea de Argeș efectuează audituri
HR Curtea de Argeș efectuează audituri

HR Curtea de Argeș (Resurse Umane Curtea de Argeș) efectuează audituri pentru a identifica discrepanțele dintre funcția reală de HR a organizației și ceea ce ar putea sau ar trebui să fie funcția ideală de HR.

Auditul este un proces amănunțit de verificare obiectivă și sistematică a practicilor, documentelor, politicilor și procedurilor actuale utilizate în sistemul de resurse umane al organizațiilor.

HR Curtea de Argeș (Resurse Umane Curtea de Argeș) efectuează audituri de rutină

Un audit eficient de resurse umane ajută la determinarea locurilor în care funcția de resurse umane trebuie îmbunătățită și consolidată.

În plus, auditul HR efectuat de HR Curtea de Argeș îndrumă companiile să rămână în conformitate cu legile și standardele SSM care se schimbă mereu.

Spre deosebire de auditul financiar, organizațiile aleg să efectueze audituri HR de rutină pentru a evalua eficacitatea sistemului actual în lumina politicilor, planurilor și obiectivelor organizației, precum și a legii.

Manusi Spuma Nitril CT HR
Manusi Spuma Nitril CT HR

Firmele de consultanță în resurse umane furnizează auditorii HR

Auditorul de resurse umane al unei organizații poate fi intern sau extern. Auditorii externi de resurse umane sunt furnizați de firmele de consultanță în resurse umane, cum este HR Curtea de Argeș.

Pentru ca auditul să aibă succes, conducerea companiilor trebuie să definească în mod explicit termenii și domeniul de aplicare a auditului în fața firmei externe.

Aceasta include specificarea obiectivului precis al auditului, cum ar fi:

-examinarea conformității cu cerințele legale și politicile organizaționale;

-identificarea zonelor cu probleme pentru a evita situațiile de criză cu o planificare adecvată;

-analizarea modalităților de a servi mai bine nevoile părților relevante, cum ar fi angajații, partenerii sau societatea;

-măsurarea proceselor de muncă;

-căutarea oportunităților legate de HR în cadrul organizației;

-gestionarea situațiilor de fuziune și achiziție etc.

Componentele sistemului HR auditate în companii

Componentele sistemului HR care sunt de obicei auditate de către inspectorii HR Curtea de Argeș sunt:

-documentația, fișele postului, politicile de personal, politicile legale;

-recrutarea și selecția, formarea și dezvoltarea;

-sistemul de compensare și beneficiile angajaților;

-managementul carierei;

-relațiile cu angajații;

-procesul de măsurare și evaluare a performanței;

-rezilierea contractelor de muncă;

-indicatorii cheie de performanță;

-sistemele de informații HR.

Informarea pre-audit, importantă în procesul de audit

Fazele informațiilor pre-audit, revizuirii la fața locului, revizuirii înregistrărilor și raportului de audit servesc drept categorii largi pentru întregul proces de audit al resurselor umane.

Colectarea intensivă a datelor cantitative și calitative se face în primele trei runde. Strategia de culegere a informațiilor este influențată de:

-mărimea publicului țintă;

-disponibilitatea în timp;

-tipul de date care trebuie colectate.

  • Revizuirea politicilor organizației, a manualelor de resurse umane, a manualelor angajaților, a rapoartelor etc., care servesc drept bază pentru lucrul acolo, face parte din faza de informare pre-audit.
  • A doua etapă a evaluării la fața locului include anchete, chestionare, interviuri, observații, discuții informale și alte abordări pentru a obține informațiile necesare de la membrii organizației.
  • În timpul procesului de revizuire a înregistrărilor trebuie să fie scanate temeinic:

-înregistrările curente de resurse umane;

-dosarele de personal;

-statisticile privind absenteismul și fluctuația angajaților;

-notificările, cererile de compensare, evaluările performanței etc.

Securitatea și sănătatea angajaților sunt asigurate cu ajutorul echipamentelor de protecție achiziționate din magazinul SSMescu!

Auditul HR ajută la maximizarea eficienței capitalului uman și la utilizarea optimă a resurselor interne

Odată cu informațiile adunate, se completează lista de verificare HR, care este procedura obișnuită pentru efectuarea auditului de către HR Curtea de Argeș.

Politicile, procedurile și practicile care alcătuiesc sistemul auditat sunt enumerate într-o listă pregătită utilizând abordarea listei de verificare.

Procedura exactă urmată de companii este furnizată lângă fiecare articol specific.

Conformitatea dintre capitalul uman și resursele interne este apoi evaluată, împreună cu orice abateri de la conformitate, prin compararea practicii definite cu practica reală.

Pe baza acestui studiu, raportul final al auditului HR Curtea de Argeș este întocmit cu concluzii și sugestii pertinente care subliniază punctele forte și defectele funcției de HR și solicită orice îmbunătățiri necesare.

Contactați HR Curtea de Argeș pentru eficientizarea procedurilor și standardelor de HR în conformitate cu cele mai bune practici din industrie!