HR Berceni (Resurse Umane Berceni)

HR Berceni recrutează candidați
HR Berceni recrutează candidați

HR Berceni (Resurse Umane Berceni) este echipa de profesioniști implicată în procesul de recrutare și selecție a candidaților ca parte a politicilor de management al forței de muncă.

Prin intermediul acestui rol, inspectorii HR Berceni contribuie la construirea unei echipe puternice și la asigurarea potrivirii culturale și a valorilor organizației.

HR Berceni (Resurse Umane Berceni) asigură desfășurarea procesului de angajare personal

Implicarea departamentului de resurse umane (HR) în recrutarea și selecția personalului este deosebit de importantă în orice organizație. De aceea, trebuie elaborate politicile de resurse umane pentru:

-a stabili criteriile și procedurile pentru recrutarea și selecția personalului;

-stabilirea competențelor și calificărilor necesare pentru diferitele poziții, desfășurarea interviurilor și evaluarea candidaților;

-a promova diversitatea și incluziunea în organizație prin stabilirea angajamentelor și inițiativelor pentru un mediu de lucru echitabil și respectuos, care să valorizeze și să susțină diversitatea în toate formele ei.

Implicarea HR Berceni în recrutare și selecție este crucială pentru asigurarea că organizația angajează candidații potriviți și că procesul este desfășurat în conformitate cu politicile și procedurile companiei.

Manusi Spuma Nitril CT HR
Manusi Spuma Nitril CT HR

Două aspecte cheie ale implicării resurselor umane

  • Planificarea resurselor umane

Departamentul de resurse umane are responsabilitatea de a identifica nevoile organizației în ceea ce privește personalul și de a dezvolta planuri strategice de recrutare pentru a asigura că aceste nevoi sunt îndeplinite.

Aceasta implică înțelegerea cerințelor posturilor disponibile, precum și proiectarea profilurilor de candidați pentru locurile vacante.

  • Publicarea și promovarea locurilor de muncă

Echipa HR Berceni este responsabilă pentru publicarea anunțurilor de joburi și promovarea acestora în canalele potrivite, cum ar fi site-uri de recrutare, rețele de socializare, platforme de angajare etc.

Specialiștii în resurse umane vor dezvolta, de asemenea, mesajele de recrutare și materialele de marketing necesare pentru a atrage candidați potențiali.

Cum se desfășoară selecția candidaților și organizarea interviurilor

Specialiștii în HR vor analiza CV-urile primite și vor efectua primele selecții pentru a identifica candidații potențiali. Aceste acțiuni pot include:

-verificarea criteriilor minime de calificare;

-verificarea experienței relevante și a aptitudinilor necesare.

HR Berceni utilizează tehnici de screening suplimentare, cum ar fi interviurile telefonice sau evaluările inițiale, pentru a reduce numărul de candidați și a-i identifica pe cei mai potriviți pentru etapele următoare.

Departamentul nostru de resurse umane este responsabil cu rezolvarea următoarelor acțiuni:

  • Organizează și coordonează interviurile cu candidații selectați.
  • Comunică cu candidații pentru a stabili programul interviurilor și pentru a se asigura că toate părțile implicate sunt informate și pregătite adecvat.
  • Gestionează procesul de ofertare a posturilor și negociază detaliile contractuale cu candidații selectați.

După acceptarea ofertei, personalul resurselor umane poate fi implicat în procesul de integrare a noului angajat în organizație, oferind informații, îndrumare și facilitând procesul de adaptare.

Evaluarea candidaților și a performanței de către inspectorii HR Berceni

Personalul profesionist al HR Berceni poate juca un rol important în evaluarea candidaților și în luarea deciziilor finale prin:

-intervievarea candidaților;

-administrarea testelor sau a exercițiilor practice;

-colectarea feedback-ului de la managerii sau colegii potențiali.

Pe baza acestor evaluări, departamentul HR poate face recomandări organizației cu privire la cei mai potriviți candidați.

Politicile de resurse umane ar trebui să includă metode și criterii clare pentru evaluarea performanței angajaților și poate implica:

-stabilirea obiectivelor;

-realizarea evaluărilor periodice;

-dezvoltarea planurilor de dezvoltare a carierei.

HR este responsabil pentru efectuarea verificărilor referințelor și a antecedentelor pentru candidații selectați prin:

  • Contactarea referințelor furnizate de candidați.
  • Verificarea informațiilor legate de educație, experiență profesională anterioară și eventualele antecedente penale sau disciplinare.

Colecție de mănuși de protecție eficiente și rezistente doar în magazinul SSMescu!

Rolul politicilor HR în bunul mers al companiilor

  • Politicile de resurse umane ar trebui să promoveze dezvoltarea continuă a angajaților prin intermediul programelor de formare, mentorat, coaching și alte activități de învățare.
  • Politicile HR trebuie să stabilească structurile de salarizare, beneficiile și alte compensații oferite angajaților.

Acestea pot include politici de salarizare bazate pe performanță, programe de bonusuri, beneficii suplimentare (cum ar fi asigurare medicală, pensie, concedii plătite etc.) și alte stimulente.

  • Politicile de resurse umane trebuie să stabilească procese și proceduri pentru gestionarea performanței slabe și a disciplinelor în organizație.

Acestea ar trebui să ofere orientări clare privind abordarea problemelor de performanță și a comportamentelor inadecvate, inclusiv punerea în aplicare a sancțiunilor disciplinare corespunzătoare.

Dacă vă confruntați cu oricare dintre aceste situații în managementul forței de muncă, soluția este: Solicitați consiliere și asistență din partea specialiștilor HR Berceni!