HACCP Timișoara

alimentatie publicaHACCP Timișoara amintește managerilor întreprinderilor din sectorul alimentar public că trebuie să creeze și să execute planul HACCP și că trebuie să respecte anumite reglementări de igienă alimentară, în conformitate cu legislația română.

În cazul în care se constată că nerespectarea acestor reglementări de igienă alimentară a cauzat îmbolnăvirea publicului, absența unui plan de siguranță alimentară poate duce la penalizări sau suspendarea activității.

HACCP Timișoara sau Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control Timișoara

Există câteva sarcini necesare pentru a dezvolta un plan HACCP și acestea sunt concepute pentru a se asigura că principiile sunt aplicate corect.

Primul pas constă în efectuarea unei analize a pericolelor, astfel încât să fie identificate toate pericolele reale asociate mărfurilor.

Pentru a înțelege pe deplin sistemul de mărfuri și pentru a putea identifica toate pericolele probabile, este important ca echipa HACCP Timișoara (în engleză: Hazard analysis and critical control points) să fie formată din oameni dintr-o gamă largă de discipline.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Echipa HACCP Timișoara trebuie să includă:

  • Un lider de echipă care să convoace grupul și să dirijeze munca echipei, asigurându-se că acest concept este aplicat corespunzător.

Această persoană trebuie să fie familiarizată cu tehnica, să asculte bine și să permită tuturor participanților să contribuie.

  • Un specialist cu cunoștințe detaliate despre sistemul mărfurilor. Acest specialist va avea un rol major în realizarea diagramelor de flux de mărfuri.
  • Mai mulți specialiști, fiecare cu o înțelegere a pericolelor specifice și a riscurilor asociate, de exemplu un microbiolog, un chimist, un toxicolog, un manager de calitate, un inginer de proces.
  • Lucrători, cum ar fi:

-specialiștii în ambalare;

-cumpărători de materii prime;

-personal de distribuție sau personal de producție;

-fermieri, brokerii care sunt implicați în proces și au cunoștințe de lucru despre acesta, pot fi introduși temporar în echipă pentru a oferi o expertiză relevantă.

Reevaluarea planului HACCP, după orice modificări

Progresul echipei și rezultatele analizei trebuie înregistrate de un secretar tehnic. În cazul în care sunt aduse modificări compoziției sau procedurilor operaționale, va fi necesară reevaluarea planului HACCP în lumina modificărilor.

Prima activitate a echipei HACCP Timișoara constă în identificarea domeniului de studiu.

De exemplu: va fi acoperit întregul sistem de mărfuri sau doar componentele selectate? Acest lucru va face sarcina mai gestionabilă și specialiștii pot fi adăugați în echipă pe măsură ce sunt necesari.

Analiza pericolelor include informații pentru siguranță

Pentru a începe o analiză a pericolelor, o descriere completă a produsului, inclusiv specificațiile clientului, aceasta trebuie pregătită folosind un formular care să includă informații relevante pentru siguranță.

De exemplu:

-reglementarea micotoxinelor/nivelul țintă;

-compoziția, proprietățile fizice/chimice ale materiilor prime și ale produsului final;

-cantitatea de apă disponibilă pentru creșterea microbiană;

-cantitatea de acid sau alcali din produs (pH).

Informațiile referitoare la modul în care produsul urmează să fie ambalat, depozitat și transportat este luat în considerare de specialiștii HACCP Timișoara, împreună cu datele referitoare la termenul de valabilitate și temperaturile de depozitare recomandate.

Acolo unde este cazul, sunt incluse informații de etichetare și un exemplu de etichetă. Aceste informații vor ajuta echipa HACCP Timișoara să identifice pericolele „reale” asociate procesului.

Identificarea utilizării produselor

Modul în care produsul este destinat să fie utilizat este un aspect important. Informațiile despre produsul care va fi consumat direct sau gătit sau prelucrat în continuare, vor avea toate influențe asupra analizei pericolelor.

Natura grupului țintă pentru produs poate fi relevantă, în special dacă include grupuri susceptibile, cum ar fi sugarii, vârstnicii și cei subnutriți.

De asemenea, echipa HACCP Timișoara ia în considerare probabilitatea utilizării greșite a unui produs, cum ar fi utilizarea hranei pentru animale de companie ca hrană pentru oameni, fie accidental, fie prin proiect.

Este important de reținut că sistemul HACCP este configurat pentru o anumită formulă de produs manipulat și procesat într-un anumit mod.

Cu alte cuvinte, sistemul HACCP este un document scris care conturează o serie de linii directoare și politici pe care toți oamenii de afaceri implicați în sectorul alimentar public trebuie să le urmeze pentru a menține sănătatea publicului larg.

Pentru detalii privind siguranța publică, accesați pagina de contact a HACCP Timișoara!