HACCP Timiș

HACCP TimișHACCP Timiș vă ajută să detectați și să controlați posibilele riscuri alimentare în conformitate cu standardele unui sistem HACCP, în anumite etape ale procesului de prelucrare a alimentelor. Riscurile fizice, chimice și biologice sunt toate incluse.

HACCP Timiș sau Analiza riscurilor și Punctele Critice de Control Timiș

Sistemul HACCP Timiș poate fi utilizat de întreprinderile implicate în producția, procesarea și manipularea oricăror produse alimentare pentru a reduce sau elimina orice riscuri pentru siguranța alimentelor.

Sectorul hotelier este una dintre industriile cruciale care nu ar trebui să renunțe la utilizarea sistemului HACCP.

Înainte de a integra acest sistem în restaurantul hotelului dumneavoastră, este o idee bună să finalizați instruirea personalului și certificarea HACCP. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți care sunt cerințele în materie de siguranță alimentară.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Instruirea angajaților, măsură de siguranță alimentară

În plus, trebuie ca fiecare membru al personalului care lucrează în industria alimentară să fie instruit despre funcționarea sistemului. Personalul dumneavoastră va primi instrucțiunile și resursele de care au nevoie pentru a urma cele mai bune practici din sector.

Echipa HACCP Timiș poate oferi instruire angajaților din industria alimentară pentru a învăța despre practicile de fabricație adecvate și despre igiena alimentară, dar și despre igiena echipamentului de lucru și a locului de muncă.

Cursurile oferite de firma noastră vă vor garanta un mediu de lucru curat la punctul de lucru. Lucrătorii vor folosi procedura de producție adecvată, care elimină sau scade drastic posibilitatea de apariție a produselor alimentare contaminate.

Igiena reduce pericolul de contaminare

O serie de acte și practici ce țin de măsurile de igienă sunt menite să reducă pericolul de contaminare. Aceste contaminări pot rezulta din manipularea necorespunzătoare a alimentelor, depozitarea inadecvată sau lipsa de curățenie a angajaților și a instalației.

Legislația în domeniul securității și sănătății în muncă obligă operatorii din industria alimentară să elaboreze un plan de management sanitar pentru a minimiza aceste pericole pe cât posibil.

Profesioniștii HACCP Timiș amintește managerilor că trebuie să adopte o serie de măsuri de precauție pentru a reduce orice pericol pentru sănătate și pentru a elimina orice posibilitate de intoxicație alimentară.

Controlul calității alimentelor furnizate, implementarea procedurilor de curățare (pentru spații și angajați), deținerea de echipamente de fabricație și depozitare adecvate și bine întreținute, educarea personalului cu privire la igienă sunt măsuri luate de conducere.

Construirea unui sistem HACCP

Atât planurile HACCP, cât și programele pregătitoare trebuie implementate dacă un sistem HACCP urmează să fie aplicat. HACCP Timiș vă ajută să implementați inițiativele de pre-condiții pentru a gestiona riscurile la locul de muncă.

Pe de altă parte, trebuie create planuri HACCP pentru fiecare procedură și fiecare produs. HACCP Timiș vă ajută să identificați toate pericolele potențiale și măsurile de protecție, astfel încât să vă asigurați că gestionați fiecare risc.

Personalul nostru, calificat în acest domeniu, se va asigura că produsele alimentare mențin niveluri acceptabile. Programul HACCP trebuie monitorizat la punctele esențiale de control pentru a fi eficient.

Programul de monitorizare constă în măsurători fizice rapide și observații. Pentru a gestiona bunurile și pentru a reacționa dacă o problemă scapă de sub control, aveți nevoie de informații rapide.

HACCP Timiș înregistrează procedurile de ținere a evidenței

Înregistrarea datelor pe care le veți folosi pentru a arăta că produsele alimentare sunt în siguranță este una dintre componentele esențiale ale programului HACCP Timiș.

Informațiile despre procesele de verificare, procesele de păstrare a înregistrărilor, acțiunile corective, sistemele de monitorizare, limitele critice, analizele pericolelor, diagramele de flux, descrierile produselor sunt incluse în aceste documente.

Aceste înregistrări pot să demonstreze că sistemul funcționează corect și că au fost atinse limitările cruciale. HACCP Timiș include aici documentația referitoare la procesele operaționale și dezvoltarea sistemului HACCP.

Contactați inspectorii noștri pentru identificarea cerințelor de reglementare pentru procedurile dumneavoastră de păstrare a evidențelor!