Analiza de risc la securitate fizica

Evaluarea riscurilor presupune cunoasterea anumitor informatii, precum si strangerea unei documentatii specifice. Astfel, va supunem atentiei urmatoarea lista de control care defineste foarte clar pasii pe care trebuie sa-i aveti in vedere:

– descriere sumara a postului de lucru sau a zonei evaluate;
– liste utilizate pentru verificarea sau supravegherea postului de lucru;
– lista de masuri pentru monitorizarea ulterioara a evaluarii de risc;
– numarul si tipul lucratorilor (sex, varsta, grupuri sensibile la riscuri specifice);
– verificari medicale necesare;
– lista echipamentului individual de protectie (EIP) necesar pentru un post sau zona de lucru;
– documentatia cu privire la EIP (manuale de utilizare, inspectii periodice etc.);
– inventarul substantelor chimice si fisele tehnice de securitate relevante;
– rapoarte cu privire la supravegherea tehnica a echipamentului de munca;
– cartile tehnice sau instructiunile de utilizare a echipamentelor, utilajelor si instalatiilor;
– rapoartele inspectiilor initiale si periodice pentru echipamente, utilaje si instalatii;
– prevenirea incendiilor si alte planuri in caz de urgenta (de ex. in caz de cutremur, inundatii);
– instruire specializata necesara;
– semnalizarea de securitate si sanatate si restrictii de acces;
– rapoarte ale sesiunilor de instruire (continut, program, lista participantilor etc.);
– planul de situatie;
– regulament intern si instructiuni de lucru.

Util

– Documentatia recomandata serveste in scopuri interne, ca baza pentru instruirea periodica a lucratorilor. Este important si mai ales necesar ca orice lucrator sa fie informat cu privire la pericolele si masurile de la postul de lucru.

– Mai mult, se recomanda folosirea documentatiei pentru realizarea listelor de verificare care reprezinta un instrument simplu pentru stabilirea de proceduri de supraveghere a conditiilor de securitate si sanatate la postul de lucru.

O evaluare de risc trebuie sa fie:

– sistematica – urmeaza o procedura definitiva, respectiv o metodologie definita si logica. Punctul de plecare este reprezentat printr-o examinare initiala (analiza situatiei curente), care releva situatia unitatii din punctul de vedere al SSM;

– cuprinzatoare – pentru a aloca prioritati masurilor recomandate.

Aria de acoperire si nivelul de detaliu al evaluarii riscurilor trebuie sa respecte mereu gravitatea si probabilitatea riscurilor profesionale. Pentru aceasta, trebuie sa se arate ca se iau in considerare pericolele general recunoscute dintr-o ramura industriala. Trebuie insa sa se demonstreze ca s-au avut in vedere si constatarile concrete de pe teren, la un moment dat;

– adecvata – in ceea ce priveste gravitatea si probabilitatea pericolelor;

– documentata – pentru a demonstra ca masurile recomandate se bazeaza pe dovezi.

Cereti o oferta de evaluare de riscuri la contact@ssm-ssm.ro