RSVTI-ISCIRRSVTI-ISCIR este operatorul responsabil cu supravegherea instalării și evaluarea tehnică a instalațiilor și echipamentelor de ridicare și sub presiune în conformitate cu legislația ISCIR.

Aceasta reglementează funcționarea în siguranță a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicare și a echipamentelor consumatoare de combustibil.

Responsabilitățile operatorului RSVTI-ISCIR

La desfășurarea activității, operatorul RSVTI-ISCIR are responsabilitatea de a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prescripțiilor tehnice relevante, inclusiv cele impuse de legislația în vigoare privind exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și echipamentelor din domeniul ISCIR.

Firma noastră SSM este specializată în RSVTI-ISCIR și îndeplinește sarcini care presupun supravegherea tehnică a echipamentelor și instalațiilor. Aproape toate domeniile de activitate sunt acoperite de personalul specializat al companiei.

Potrivit Ordinului nr. 147/2006, emis de Inspectorul-șef de stat al ISCIR, operatorul RSVTI-ISCIR desemnat este responsabil cu:

-identificarea instalațiilor și echipamentelor ISCIR;

-înregistrarea acestora la ISCIR;

-supravegherea activităților de întreținere;

-repararea și exploatarea instalațiilor și echipamentelor ISCIR aflate în proprietatea legală a entităților cu care au contract de prestare de servicii sau lucrări.

Exploatarea corectă și legală a acestora se face în conformitate cu Reglementările tehnice ISCIR.
Manusi Spuma Nitril CT HR

Obligații impuse deținătorilor de instalații și echipamente ISCIR

Obligațiile deținătorilor de instalații și echipamente sunt prevăzute în Legea 64/2008 privind funcționarea în siguranță a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicare și a dispozitivelor consumatoare de combustibil:

  • În conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice, orice persoană fizică sau juridică ce deține sau utilizează instalațiile sau echipamentele ISCIR este obligată să le înregistreze la ISCIR, să păstreze evidențele sale centralizate și să notifice ISCIR despre orice modificare a situației sale tehnice sau juridice.
  • Persoana fizică sau juridică ce deține sau utilizează instalațiile sau echipamentele descrise este obligată să solicite asistență unui operator autorizat, cunoscut sub numele de RSVTI-ISCIR, care este responsabil cu supravegherea și efectuarea verificării tehnice a utilizării instalațiilor sau echipamentelor în conformitate cu cerințele tehnice.

Rolul operatorului RSVTI în evitarea oricăror accidente

Din perspectiva securității persoanelor și instalațiilor care fac obiectul ISCIR, munca operatorului RSVTI-ISCIR este crucială. Accidentele au loc frecvent ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a neinspectării regulate a echipamentului.

Operatorul RSVTI are responsabilitatea de a evita accidentele provocate de nerespectarea comenzilor specifice ISCIR. Responsabilitățile operatorului RSVTI-ISCIR sunt descrise pe scurt aici:

  • Identificarea și înregistrarea instalațiilor și echipamentelor aferente ISCIR, transferul informațiilor în vederea înregistrării la ISCIR și observarea întreținerii și reparațiilor instalațiilor și echipamentelor pe care le au la dosar.
  • Ține evidența înlocuirii instalațiilor sau pieselor din domeniul ISCIR pe care le au la dosar.
  • Urmărirea punerii în funcțiune și instalării componentelor, sculelor sau instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le au în dosar.
  • Monitorizarea folosirii corecte și legitime a utilajelor sau instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le au la dosar.
  • Crearea și utilizarea instrucțiunilor practice pentru fiecare echipament și instalație.
  • Declarația scrisă a directorului general că anumite instalații sau echipamente ISCIR trebuie oprite, sesizarea scrisă de accidente a Inspecției Teritoriale ISCIR, anunțul scris al directorului general de nerespectare a regulilor de utilizare a instalațiilor sau echipamentelor ISCIR.
  • Documentația instalațiilor și echipamentelor se păstrează într-un registru cu inspecții tehnice formale ulterioare.
  • Interzicerea persoanelor neautorizate de a manipula instalații sau echipamente ISCIR.

Drepturile operatorului RSVTI

Operatorii RSVTI-ISCIR au o serie de drepturi acordate de legislația în vigoare:

-de a ajuta la examinarea daunelor sau accidentelor la mașinile sau instalațiile ISCIR de pe liniile în cauză;

-să ofere sugestii directorului general pentru a îmbunătăți funcționalitatea mașinilor sau instalațiilor ISCIR;

-să ofere recomandări directorului general pentru achiziția de scule, gadgeturi, echipamente de măsură și control, precum și echipamente de siguranță, astfel încât activitatea RSVTI să se poată desfășura în cele mai bune condiții;

-să obțină beneficii regulate, cel puțin o dată la doi ani, în urma cursurilor sau a pregătirii în domeniu;

-să participe la comisioane pentru achiziționarea de echipamente și facilități legate de ISCIR și să alerteze organizația dacă orice echipament sau facilități legate de ISCIR nu sunt achiziționate, întreținute, reparate sau utilizate în siguranță într-o manieră conformă cu legea.

Pedepse cu amenzi sau închisoare pentru nerespectarea legislației

Nerespectarea cerințelor legislației în vigoare se pedepsește cu amendă SSM de la 30.000 lei la 40.000 lei. Este ilegală și pedepsită săvârșirea fără autorizație a uneia dintre faptele prevăzute mai sus, indiferent de situație.

Ilegală este și întreținerea sau refacerea instalațiilor sau echipamentelor după oprirea sau interzicerea funcționării acestora, iar pedeapsa este închisoare de la șase luni la doi ani sau sancțiune (amendă) de la 30.000 de lei la 100.000 de mii de lei.

Accesați pagina de contact a firmei noastre pentru a primi ajutor în cazul unui control de urgență, astfel încât dumneavoastră și afacerea dumneavoastră să fiți întotdeauna în siguranță!