Avem o istorie întunecată a accidentelor întîmplate la lucrul în spaţii închise. Acest articol este destinat conştientizării pericolelor şi riscurilor care apar în timpul lucrului în spaţii închise şi a modului în care acestea pot fi eliminate sau controlate.

În acest articol, se acoperă problemele legate de pericolele şi riscurile asociate, condiţii de intrare,  supravegherea, personalul executant, urmând ca în celălalte articole să dezvoltam subiectul despre izolarea spaţiilor închise, atmosfera din spaţiile închise, echipament individual de protecţie, situaţii de urgenţă, salvare, prim ajutor, comunicarea etc. Tineti aproape!

Ce este un spaţiu închis?

Definitie 1 spaţiu închis: orice spaţiu care nu este ventilat natural, sau unde poate exista o acumulare de gaze (mai grele sau mai uşoare decât aerul), ceea ce duce la existenţa unei atmosfere periculoase.

Definitie 2 spaţiu închis: „Spaţiu închis” înseamnă orice incintă, inclusiv orice cameră, rezervor, cisternă, siloz, puţ, şanţ, conductă, canalizare, coş de fum, puţ de sondă sau alte spaţii similare, care are următoarele caracteristici: deschideri limitate pentru intrare şi ieşire, ventilare naturală nefavorabilă sau limtată, nu este proiectat pentru a fi ocupat în permanenţă de lucrători. Un spaţiu închis întâlnit la locul de desfăşurare a activităţii poate avea o combinaţie a acestor trei caracteristici, ceea ce poate complica lucrul în şi în jurul acestor spaţii, precum şi operaţiile de salvare în timpul situaţiilor de urgenţă.

Pentru că am vorbit de „atmosferă periculoasă”, să vedem ce este aceasta. Înseamnă o atmosferă care expune lucrătorii la riscul de deces, incapacitate de muncă, vătămare sau îmbolnăvire gravă din cauza uneia sau mai multor din următoarele cauze:

– gaze, vapori sau amestecuri inflamabile care depăşesc cu 10% limita inferioară de inflamabilitate (LFL).
– o concentraţie atmosferică de oxigen mai mică de 19,5 % sau peste 23,5 %.
– un mediu cu praf combustibil.
– o concentraţie atmosferică a oricărei substanţe pentru care expunerea unui angajat ar depăşi limita de expunere permisă (PEL).
– orice condiţie atmosferică recunoscută ca imediat periculoasă pentru viaţă sau siguranţă.

Pericole şi riscuri asociate

Din păcate, spre deosebire de alte locuri de muncă, să le spunem normale, un spaţiu închis este ca un teren minat, în care fiecare mină este de fapt un pericol care aşteaptă să fie călcat şi detonat.

Cele mai uzuale pericole dintr-un spaţi închis sunt: atmosfera conţinută sau care poate apare pe durata lucrului, conţinutul la momentul desfăşurării activităţii, conformaţia şi dimensiunile fizice ale spaţiului, echipamente utilizate pe parcursul executării lucrărilor, temperatura, nivelul de zgomot, suprafeţele de lucru şi lista poate continua.

Deasemenea, vor fi luate în considerare pericolele care apar direct din activitatea ce trebuie desfăşurată.  Unele situaţii pot deveni periculoase atunci când activitatea desfăşurată este legată de reziduuri, materiale contaminate etc. Folosirea unor substanţe chimice pentru curăţare şi unele activităţi care pot reprezenta o sursă de aprindere (precum sudura). Pentru lucrările cu foc desfăşurate într-un spaţiu închis trebuie pregătite permise de lucru specifice (suplimentar faţă de permisul de intrare în spaţiul închis despre care vom vorbi imediat).

Riscurile asociate pericolelor din spaţiile închise sunt incluse în unul din următoarele tipuri:

– rănirea gravă a oricărei persoane la lucru, datorită unei incendiu sau unei explozii.

– pierderea conştiinţei sau asfixierea unei persoane la lucru datorită gazelor, aburilor, vaporilor sau lipsei de oxigen.

– asfixierea oricărei persoane la lucru datorită unui fluid sau imposibilităţii de a ajunge într-un mediu respirabil datorită prinderii într-un masă de solide care prezintă mobilitate mare.

– înecul oricărei persoane la lucru datorită creşterii nivelului lichidului conţinut, sau apărut, în spaţiul închis

– pierderea cunoştinţei unei persoane la lucru datorită creşterii temperaturii corporale.

– răniri grave produse de cădere, lovire şi alunecare ca urmare a pierderii cunoştinţei

– deces, ca urmare a oricărei situaţii descrise mai sus

Indiferent de natura sau durata lucrării ce urmează a fi executată, este obligatorie o analiză a pericolelor şi a riscurilor, înainte de emiterea permisului de intrare. Această analiză trebuie să identifice pericolele şi riscurile pentru cei care intră sau lucrează în spaţii închise.  Trebuie luate în considerare informaţiile legate de orice procese care au avut deja loc sau care vor avea loc în timpul desfăşurării activităţii şi care pot afecta starea spaţiului închis.

Informaţiile despre orice substanţe aflate anterior în spaţiul închis vor oferi indicaţii despre tipul de pericol care poate exista.  Substanţele periculoase pot fi absorbite în pereţi eliminând gaze toxice atunci când sunt îndepărtate sau, atunci când se curăţă reziduurile unui produs depozitat, pot fi eliminate gaze toxice. Pot apărea pericole din reziduurile chimice sau crusta, rugina, noroiul sau alte reziduuri dintr-un spaţiu închis. De exemplu, gaze periculoase, fum sau vapori pot fi eliberaţi atunci când crusta sau noroiul sunt atinse.

Contaminarea atmosferei sau a suprafeţelor din spaţiile închise poate apare de la instalaţiile, procesele, conductele de gaze învecinate sau din terenul, solul sau straturile din jur. Gazele şi lichidele se pot scurge, sau este posibil să se fi scurs, în pereţi şi să elimine gaze toxice atunci când sunt îndepărtate sau atunci când sunt curăţate reziduurile unui produs depozitat (de exemplu, apa subterană acidă acţionând asupra calcarului poate duce la acumulări periculoase de dioxid de carbon; metanul poate apărea din descompunerea materiei organice şi poate fi eliberat din apa subterană).

O deosebită atenţie trebuie acordată concentraţiei de oxigen. În cazul în care concentraţia de oxigen din atmosfera spaţiului închis diferă de concentraţia normală (20,8 %), pot apărea riscuri grave pentru sănătate.  Efectele sunt rapide şi în cele mai multe cazuri nu există un avertisment care să alerteze simţurile.  Nu este permisă intrarea într-o atmosferă deficitară din punct de vedere al oxigenului (mai puţin de 19,5 %) fără un aparat de respirat autonom certificat.  Pe de altă parte, excesul de oxigen (peste 23,5 %) poate duce la crearea unei atmosfere inflamabile.

Condiţii de intrare si lucru spaţii închise

Intrarea în spaţiile închise este în mod normal controlată prin emiterea unui permis de intrare în spaţii închise. Acest permis trebuie emis de către persoana care are sub control, sau este responsabilă de spaţiul închis. Această persoană este reprezentantul firmei (sau entităţii) care deţine spaţiul închis.

Permisul de intrare este înmânat şefului echipei care execută lucrarea, care poate fi din aceeaşi firmă cu beneficiarul şi/sau deţinătorul spaţiului, sau poate fi un contractor care execută lucrarea. În cazul predării spaţiului ca front de lucru, printr-un proces verbal, sau alt document, către contractorul care execută lucrarea, acesta devine responsabil pentru toată organizarea şi un reprezentant al său (altul decât vreun membru al echipei de lucrări) va emite permisul.

Permisul de intrare în spaţiul închis trebuie să conţină minim următoarele informaţii (lista nu este completă):

– numele, prenumele, funcţia solicitantului (executantul)

– locaţia, spaţiul în care se va intra

– data şi ora intrării, durata estimată a lucrării, ora expirării permisului

– pericole identificate sau potenţiale, riscuri asociate

– măsuri de siguranţă care trebuie luate de executant, respectiv de deţinătorul spaţiului

– condiţii / starea de izolare faţă de sursele de energie

– detalii privind căile de acces şi evacuare, proceduri şi planuri de salvare

– echipament individual de protecţie, de siguranţă, anti-ex etc

– testarea atmosferi din spaţiul închis (cine o face, la ce intervale, pentru ce gaze etc)

– mijloace de comunicare

– persoane de supraveghere, salvare etc.

– cine emite, aprobă permisul

Personalul executant la lucru in spatii inchise

Persoanele care sunt selectate pentru lucrul în spaţii închise trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere fizic şi psihic. Se recomandă ca lucrătorii care desfăşoară astfel de activităţi să aibă peste 18 ani şi de preferat, sub 50 de ani.

Nicio persoană cu una din următoarele dizabilităţi nu trebuie să lucreze în spaţii închise:

– cu antecedente de accese, pierderi de cunoştinţă sau leşin;
– boli de inimă sau afecţiuni cardiace;
– hipertensiune arterială;
– astm, bronşită sau insuficienţă respiratorie la efort fizic;
– surzenie;
– boala care cauzează vertij sau pierderea echilibrului;
– claustrofobie sau alte tulburări nervoase sau mentale;
– dureri de spate care pot limita mobilitatea într-un spaţiu îngust;
– deformaţii sau boli ale membrelor inferioare care limitează mişcarea;
– boli cronice de piele;
– defecte grave de vedere;
– lipsa mirosului.

Persoanele implicate, într-un fel sau altul, în executarea sau supravegherea unor lucrări în spaţii închise, trebuie să aibă instruiri care să cuprindă, după caz:

– folosirea echipamentelor de testare a atmosferei

– procedurile de salvare şi evacuare, prim-ajutor, tratament sau şocuri, resuscitare, inclusiv folosirea corectă şi întreţinerea echipamentelor de salvare şi a echipamentelor de resuscitare

– cum se realizează oprirea, sau solicitarea pentru izolarea corespunzătoare de către o persoană competentă, a procesului relevant al instalaţiei, dacă este necesar

– tipurile potrivite de aparate de oxigen şi folosirea practică, păstrarea şi întreţinerea acestora

– folosirea corectă a echipamentelor şi sistemelor de stingere a incendiilor

– folosirea staţiilor radio mobile (acolo unde sunt disponibile şi folosite, de exemplu, zonele periculoase cu atmosferă potenţial explozivă)

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Cluj (SSM Clujresprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.